Contents


Vol. CI.               March, 2005               No. 1.


The centennial celebration of the Society of Hungarian Linguistics   1

Address by Ferenc Mádl, President of the Hungarian Republic  2

Address by Szilveszter E. Vizi, President of The Hungarian Academy of Sciences 3

Benkő, Loránd: Homage to the memory of the founders Abstaract 4

Kiss, Jenő: The Society of Hungarian Linguistics is a hundred years old Abstaract 7

Congratulations by representatives of societies from Hungary and abroad Abstaract 14

Szathmári, István: Studying literary Hungarian by Praguean methods: on the basis of Pál Medgyesi’s works   Abstaract 21

Tolcsvai Nagy, Gábor: A cognitive semantic sketch on preverb–verb combinations Abstaract 27

· Minor Contributions. Kávássy, Sándor: Undivided brothers 44

· Etymologies. Kun, Péter: On the Pecheneg background of the name of Akalacspuszta, Tolna County 45

· Language Cultivation. Fodor, István: Language reform, purism, and its types. 46 – Fóris, Ágota: The issue of professional authenticity in general dictionaries of Hungarian 51

· History of Linguistics. Lőrinczy, Réka: Observations on the history of linguistic description apropos of an 18th-century Romanian grammar 65

· Reviews. Vecsey, Zoltán: András Kertész, Cognitive Semantics and Scientific Knowledge. 73 – Kiss, Jenő: New Hungarian books on German linguistics. 76 – Kispál, Tamás: Hessky Regina ed., Magyar–német kéziszótár [Concise Hungarian–German dictionary]. 81 – G. Bogár, Edit: Natalia Nikolaevna Kolpakova – Balázsi József Attila, Magyar–orosz kisded szótár [Hungarian–Russian pocket dictionary]. 83 – Zsilinszky, Éva: Ronald O. Richards, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. 87 – Tóth, Valéria: Büky László – Forgács Tamás eds., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. III. Magyar és finnugor jelentéstörténet [Recent results in historical linguistics 3. Hungarian and Finno-Ugric semantics]. 89 – Fülöp, László: Vörös Ferenc, Családnévkutatások Szlovákiában. [Family name research in Slovakia]. 94 – Cserép, Attila: Bárdosi Vilmos ed., Magyar szólástár [A book of Hungarian set phrases]. 96 – Borbás, Gabriella Dóra: T. Szabó Csilla, A deverbális igeképzés a XVI–XVIII. században az Erdélyi magyar szótörténeti tár adatanyaga alapján [Deverbal verb formation in the 16–18th centuries, on the basis of the Transylvanian Hungarian Historical Dictionary] 104

· Miscellanea. Csernicskó, István – Papp, György – Péntek, János – Szabómihály, Gizella: On Hungarian linguistic research centres in neighbouring countries 105

· Society News. Farkas, Tamás: The 100th general assembly of the Society of Hungarian Linguistics. 113 – Éder, Zoltán: Laudation on the 100-year-old Society of Hungarian Linguistics. 116 – Kiefer, Ferenc: József Herman is 80. 117 – Balázs, Géza: István Szathmári is 80. 120 – Farkas, Tamás: New sections in the Society of Hungarian Linguistics 122

· Data from the History of Hungarian. Teiszler, Éva: Scattered Hungarian data (other than proper names) from a document of 1476 123

Main Page