VISSZA A LISTÁHOZ
ENGLISH
CZEIZEL BALÁZS KÉSŐBB A LIGETBEN
KISS DOSÓ KÉSŐBB A LIGETBEN
Czeizel Balázs bio - Artportal
Kiss Dosó bio - Artportal

    "Budapesten, a Liget Galériában kiállító Kiff Doso (Kiss Dezső) és A.A. Czeizel (Czeizel Balázs) foto-, xerox és kompjutertechnikával készült elektro-image-ai ellentétes irányból közelítik meg a szavak, fogalmak világait. Kiff Doso magát ateistának vallja, mégis, vagy éppen ezért fontos olvasmányai a szent könyvek, kódexek, az emberiség kollektív emlékezetének lenyomatai, gondolkodásának tanúi... Melyek a legfontosabbnak ítélt legelső szavak? Így talált rá a Biblia és a Korán közös első szavára: "Legyen", és a Gnosztikus kódexére: "Tévedsz"... K.D. a Ligetben 3 x 2 méteres elektronikus mozaikképén a "Tévedsz" szó köré gondolati imaszőnyeget szőtt. Ma ez a szó az aktuális. Mert a tévedhetetlenség hamis álarca mögül szörnyetegek leselkednek ránk, de azzá válhatunk mi is.
    A.A. Czeizel saját és gyermekei arcát, arcrészleteit leheletfinom, váltakozó vastagságú függőleges, vízszintes és átlós vonalakból, a számítógép bevonásával újraépített tónusok mögé rejti. A rejtőzködő  arcok, szemek előtt rejtőzködő szavak sorakoznak. Ezek a szavak olvashatóságukat, így érthetőségüket veszítve - ami abból adódik, hogy a betűk teljesen egymásra csúsznak - képi értelmet kapnak. Ettől kezdve már a szavak is vékonyabb és vastagabb vonalak halmazai. Sűritmények, amelyekben tetten érhetô az idővel való érzékeny manipuláció..."
 
 

       (Dárdai Zsuzsa: Kompugráfiák és érzeti absztrakciók
- Magyar Narancs, 1994 május 12, 38.p)

 

171. NYOMÓS RAGA ÉS MATAAUTÓ
- the exhibition of A.A. Ceizel and Kiff Doso
/o. Gábor Fodor/

   ``The exhibition of Kiff Doso /Dezső Kiss/ and A.A. Ceizel /Balázs Ceizel/ was shown at the Liget Gallery in Budapest. Their electro-images made by photo-, xerox and computertechniques approach the worlds of words and ideas. Kiff Doso sets up for an athiest, but, or for that very reason, his important readings are the holy books, codexes, the imprints of the collective memory of mankind, the witnesses of his thinking. Which are the very first words considered to be the most important? That is the way he found the mutual first word of the Bible and the Koran: ``Be``, and the one of the Gnostic Codex:``You are wrong``...At the Liget, D.K. wove a prayer rug of thought around the word``you are wrong`` in his 3 m x 2 m electronic mosaic picture. This is a topical word today. Because monsters are watching for us from behind the cunning mask of inerrancy, and we can also became monsters ourselves.
   Using the computer, A.A. Czeizel hides his own and his children`s faces, fragmented faces behind tones rebuilt of ethereal, horizontal, vertical and diagonal lines of alternating width. Before the hiding faces and eyes there are hiding words. As the letters slide onto each other, the words are illegible, and lose their intelligibility, and this way they receive picture readings.. From now on the words are also the masses of thin and thick lines. Concentrates, in which the sensitive manipulation with time can be taken in the act...``
 
 

   /Zsuzsa Dárdai: Compugraphics and sensation abstractions
- Magyar Narancs, 12 May 1994, 38.p/