Egy demonstráció tanulságai

Az Irinyi utcai demonstráció szép volt. Nem csak azért, mert a védelmünk tárgyát képező park eső utáni meghatóan üde tavaszi pompájában tündökölt, és szinte áhítatot éreztünk zöld lombsátora és virágzó fái alatt. Szép volt azért is, mert sok velünk együtt érző ember jött el ide, hogy részt vegyen a Föld Napja tiszteletére rendezett ünnepségen.

A program számunkra, aktivisták számára szemétszedéssel kezdődött, utána felaggattuk a fák ágaira azokat a jelmondatokat, melyekről úgy gondoltuk, hogy maguk a fák is mondhatnák, ha tudnának beszélni. (De ők ennél sokkal többet tudnak...) Hálánk jeléül üdvözlő szegfűkoszorút kötöztünk a legöregebb platánfa egyik barátságosan felénk hajló ágára. Verseket is mondtunk, és Radó professzor úr érzelmi ihletettségű beszéde fokozta a költői hangulatot. A Városi Biciklizés Barátainak megjelenése fiatalos lendületet adott az ünnepségnek. Sokan hoztak magukkal virágot.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik jelenlétükkel demonstrálták, hogy mennyire fontos számukra a szóban forgó és valamennyi zöldterület. Köszönöm a lakásszövetkezetek és a társasházak vezetőségeinek segítségét a demonstráció megszervezésében, és a park védelmében tanúsított aktivitásukat, köszönöm a lakosságnak azt a sokszáz aláírást, amit szeretett kis ligetükért való aggodalmukban olyan lelkesen gyűjtöttek.

Az előzményekre rátérve, ezt az alkalmat ragadnám meg arra, hogy egyszerű szavakkal méltassam a kerületi főépítész asszony utóbbi hat évben végzett munkásságát, melynek során, mint az illetékes szakbizottságot rendszeresen látogató környezetvédő, a zöldterület-védelem terén sok segítséget kaptam. Mind a lakóövezetek, mind az intézményi és iparterületek rendezési terveinek elbírálásakor – melyeket az 1997. évi LXXVIII. törvény hatálybalépése óta a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal rendszeresen megküldött a társadalmi szervezeteknek, a Törvény szellemében biztosítva véleménynyilvánítási jogukat – a főépítész asszony igazi várostervezőhöz méltó érzékenységgel ügyelt arra, hogy a környezetvédelem szempontjai is érvényesüljenek. Súlyt helyezett a fontos fejlesztési szándékokról való részletes tájékoztatásra.

Bár szakmai kérdésekben igen szigorú, precizitásában sohasem tapasztaltam lélektelen merevséget.

Értékelni tudta a kerület zöldterületeinek fontosságát, mind a belső lakóövezetek, intézményterületek, mind pedig a várost övező zöld gyűrű vonatkozásában. A lakosság sokszor csak a negatívumokat érzékeli a Hivatal működésében, ritkán szerez tudomást arról, hogy ott is vannak, akik sokat tesznek egy-egy zöldterület megmentése, vagy lakókörnyezet nyugalma érdekében.

Konkrétan, az Irinyi utcai park beépítési szándékaival kapcsolatban a főépítész asszonynak az volt a véleménye, hogy felül kellene vizsgálni azt a 7 éve készült rendezési tervet, amely túlzottan nagy arányú beépítést enged meg ezen a területen. A beruházó számára pedig másik területet kell javasolni, amely kedvezőbb beépíthetőségi paraméterekkel rendelkezik. Úgy érzem, tisztelet és köszönet illeti meg Őt mindezért a tevékenységéért.

A demonstráció üzenete konkrétan az volt, hogy – bár ez az 1 hektárnyi, négy évtizede kerészeti tervek alapján létesített park a településrendezési terv és a hivatalos nyilvántartás szerint építési terület (nagy zöldterületi igényű intézmények céljára), továbbá 6-7 éve eladott magántulajdon –, keressenek helyette olyan csereterületet a beruházó számára, ahol a beépítés nem sért zöldterületet és nem okoz nagy forgalmi terhelést a lakóterületek útjain. A kerületi tervek szerint intézményterületté átstrukturálandó lágymányosi iparterületre céloztunk. Ezt szóban is hangsúlyoztuk, és ezt hirdettük a demonstráció tábláin.

Az ünnepség előtt egy héttel meghívót kézbesítettünk a kerületi Önkormányzat Vezetőségének. A területfejlesztésben illetékes alpolgármester úr megtisztelte részvételével ünnepségünket, és ígéretet tett arra, hogy a kerületi Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a park zöldterületként maradjon meg, ne épüljön be, és csereterületet is fel fog ajánlani a beruházónak.

A Levegő Munkacsoport – a polgármester asszonyhoz és az alpolgármester úrhoz bejelentkezett esedékes tárgyalásán – reméli, hogy már pontosabb információkat is kaphat erről.

Május 31-én a Levegő Munkacsoport levelet adott át a beruházó képviselőjének, melyből idézünk: „Szeretnénk meggyőzni a t. Beruházót arról, hogy az Egyetemvárostól délre, az ún. Info Park Lágymányosi hídtól északra és délre kijelölt területein lenne a megfelelő helye az építkezésnek, nem pedig egy négy évtizede kertészeti tervek alapján telepített park helyén. Szeretnénk, ha a terület ilyen kiválasztásával alkalmat adnának nekünk arra, hogy tovább küzdjünk a szóban forgó park építési övezetből közparkká való hivatalos átminősítéséért. Kérjük, hogy ez irányban szíveskedjenek a tárgyalásokat folytatni, még akkor is, ha ez bonyolultabbnak tűnik.

A terület megváltása érdekében levelezést folytattunk a Fővárosi Önkormányzattal, egyelőre sikertelenül, de szeretnénk az Önök támogatását is megnyerni ez ügyben.

Ez a park városképi szempontból is érték, és hozzá tartozik a környék lakosságának életéhez, nem csak lombtömegének levegőt javító tevékenységével, hanem mint rekreációs területet is használják és szeretik. Rendkívül hátrányos lenne számukra, ha a fizikai és lelki felüdülést szolgáló növényzet helyén egy forgalmat vonzó, és szennyező pontforrásként is működő épületmonstrum létesülne.

A 40 éve kifejlődött növényzet épület és építkezési folyamat miatti elpusztítását az értékek meggondolatlan pazarlásának tartanánk."

Schnier Mária