Az MTA Kommunikációelméleti Kutatócsoportja 1992 õszén kezdte meg mûködését az ELTE Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszéke mellett. 1996-tól már az MTA támogatott kutatóhelyek hálózatának keretei között mûködött.
    A Kutatócsoport a kommunikáció, a nyilvánosság, a média és a közgondolkodás szerkezetére és folyamataira irányuló vizsgálataival egyedi kutatási profilt képvisel nemcsak a Magyar Tudományos  Akadémia kutatóhelyei között, hanem az egész hazai tudományos mezõnyben.

JEL-KÉP  a Magyar Médiáért Alapítvány és az MTA Kommunikációelméleti Kutatócsoport folyóirata

Szerkesztõbizottság                                                                    Tanácsadó testület

ANGELUSZ RÓBERT                                                               ALMÁSI MIKLÓS
GÁLIK MIHÁLY                                                                       CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ
GYÖRGY PÉTER                                                                      CSEPELI GYÖRGY
HORÁNYI ÖZSÉB                                                                    GEORGE GERBNER
TAMÁS PÁL                                                                              HANN ENDRE
TERESTYÉNI TAMÁS (fõszerkesztõ)                                    SVENNIK HOYER
WESSELY ANNA                                                                     HUNYADI GYÖRGY
                                                                                                    LEVENDEL ÁDÁM
                                                                                                    PETÕFI S. JÁNOS
                                                                                                    PLÉH CSABA
                                                                                                    ROBERT STEVENSON
                                                                                                    TARDOS RÓBERT

A szerkesztõség  címe:
JEL-KÉP
MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 3423-130/4027

Tördelés és sokszorosítás: Osiris Kft.
HU ISSN 0209-584X

A kutatócsoport vezetõje:         Hunyady György  egyetemi tanár
                                                        hunyady@izabell.elte.hu

A kutatócsoport tagjai: 

                                                   Angelusz Róbert
                                                        agnelusz@izabell.elte.hu
                                                   Kováts Ildikó
                                                      kovatsildi@izabell.elte.hu
                                                   Pörzse Katalin
                                                   Szilveszter Andrea
                                                      andrea@izabell.elte.hu
                                                   Tardos Róbert
                                                      tardosr@izabell.elte.hu
                                                   Terestyéni Tamás (fõszerkesztõ)
                                                      terestyeni@izabell.elte.hu
                                                   Tészabó Júlia
                                                      teszabo@izabell.elte.hu
                                                   Tölgyesi János
                                                       tolgyesi@izabell.elte.hu
                                                   Vásárhelyi Mária
 
 

Folyóiratunk megvásárolható és elõfizethetõ a szerkesztõség címén, illetve megtekinthetõek a korábbi számok is,  a kutatócsoport szakkönyvtárában.

A könyvtár nyitvatartási ideje: HÉTFÕ, KEDD, SZERDA:  10 - 15 -ig

Válogatás a könyvtár újabb  idegennyelvû szakkönyv beszerzéseibõl
Címünk: MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport Szakkönyvtára
              1064 Budapest, Izabella u. 46.
           Tel.:  3423-130/ 4028, 4027

    Vissza a Jel-Kép címlapjára!