energia klub programok akciok
konyvespolc fotoalbum linkek

Energia Klub
Környezetvédelmi Egyesület
Vissza honlapra - Drótposta: energia@c3.hu

Antinukleáris Munkacsoport
Tiltakozó akció az EBRD székházánál
amcs


Alapító OkiratAlapítók: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület, E-misszió Környezet- és Természetvédelmi Egyesület


Az Antinukleáris Munkacsoport elítéli az atomenergia és a nukleáris hadászat használatának minden módját a következő okok miatt:

a nukleáris technológia alkalmazásának veszélyei;

a nukleáris hulladékok tárolásának megoldatlan problémái;

a sugárzás ismert és még fel nem tárt káros biológiai, egészségügyi hatásai;

az emberiséget fenyegető nukleáris fegyverkezés terjeszkedése;

a nyugati atomipar keleti piacokon való térhódítása.


Az Antinukleáris Munkacsoport céljai:

a meglévő atomerőművek fokozatos kiváltásának elősegítése;

új atomerőmű beruházások megakadályozása;

az atomhulladékok mai tudásunk szerinti legbiztonságosabb elhelyezésének kikényszerítése saját keletkezési országon belül;

a fenti kérdésekben a lakosság hiteles tájékoztatása;

a további nukleáris fegyverkezés megakadályozása és a leszerelés szorgalmazása;

a megújuló energiák és az energiahatékonyság előmozdítása;

atommentes Magyarország.


Az Antinukleáris Munkacsoport tevékenységei, eszközei:

erőszakmentes demonstrációk, akciók szervezése;

gyűlések, összejövetelek, szemináriumok, táborok szervezése;

kiadványok, hírlevelek terjesztése;

a sajtó tájékoztatása;

tagok toborzása (jogi és természetes személyek) ;

a megújuló energiákban és az energiahatékonyságban rejlő lehetőségek bemutatása;

helyi, országos és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás;

további helyi, országos és nemzetközi szervezetek bevonása;

döntéshozókkal történő egyeztetések.


Tagság: Az Antinukleáris Munkacsoport tagja lehet minden természetes avagy jogi személy állampolgárságra való tekintet nélkül, aki a fentiekkel egyetért és aláírja a csatlakozásról szoló tagsági adatlapot. A tagok számára a feladat vállalás önkéntes, a tagsági viszony nem jár kötelezettségekkel.


Titkárság: Az Antinukleáris Munkacsoport nem jogi személy, titkári teendőit határozatlan időre az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület látja el.