Nyitóoldal
Megelőzés
  óvodában
    cél és feladatok
    eszközök
  iskolában
Továbbképzés
  óvódapedagógusok
    célja és adatai
    témakörök
    követelmények
    időpontok
    jelentkezés módja
    képek
  iskolapedagógusok
Leszokás
Hasznos honlapok

Móra Ferenc szerint:"Az élet meghosszabbításának titka, hogy meg ne rövidítsük".

A Dohányzás vagy Egészség Alapítvány a Dohány & Szabadság (Tabac & Liberté) francia társadalmi szervezet vezetésével egy leszokással kapcsolatos uniós projektben vett részt.

SAJTÓANYAG
teljes tanulmány

A dohányzásról való leszokás gazdasági kérdései a háziorvosi gyakorlatban
( PESCE General Practitioners and the economics of smoking cessation in Europe)

A Tabac & Liberté (Dohány & Szabadság) az Európai Bizottságtól finanszírozást nyert a PESCE projekt megvalósítására. 2006. augusztusa óta a Tabac&Liberté koordinálja az Európai Unió 27 országából (továbbá Norvégiából és Svájcból) származó együttműködő partnereket.
A projekt célja, hogy Európában fokozzák a háziorvosok részvételét a dohányzás elleni küzdelemben. A projekt speciális célja, hogy meghatározza azokat az utakat, amelyek elősegítik és fokozzák az európai háziorvosok dohányzás elleni küzdelembe való beavatkozási hajlandóságát, különösen a következő módszerekkel:
-megszólítják a háziorvosi praxisok társadalmi-gazdasági környezetét,
-elemzik az intenzív beavatkozásnak köszönhetően bekövetkező, az egészségre és a gazdaságra egyaránt hosszútávon kiható növekedést - figyelembe véve az egészségügyi szektorra, általában a polgárokra, az ő produktivitásukra és ez által a gazdasági életre gyakorolt hatásokat is.

Előállítandó produktum: egy bizonyítékokon alapuló szakmapolitikai ajánlás kifejlesztése és stratégiák alkalmazása a társadalmi-gazdasági környezet megváltoztatása, ezáltal a háziorvosok fokozott beavatkozása érdekében.
Végső cél: egy modell kifejlesztése, amely a megelőző orvoslást, mint példaértékű modellt vezeti be az egyes országok egészségügyi rendszerébe, példaként állítva a háziorvosi közreműködést a dohányzásról leszokásban.

A résztvevő országok nemzetközi szakirodalmának és „szürke irodalmának” elemzése a következő három tényezőre irányította rá a figyelmet:
-mi az, ami rábírja és ösztönzi a gyakorló orvosokat, hogy segítséget nyújtsanak pácienseiknek a leszokásban
-a páciensekkel kapcsolatos tényezők
-szakmai feltételek a háziorvosok részéről.

Az elemzés eredményeként megállapítható, hogy az alábbi tényezőktől várható leginkább, hogy a háziorvosok aktívabb részesei legyenek a dohányzás elleni küzdelemnek:
-tréning és nagyobb tájékozottság
-lehetőleg rövid idő alatt történő leszokásban segítő tanácsadás stratégiája
-tréning szervezése DiClemente és Prochaska, valamint munkatársaik kutatási eredményeire alapozva (a magatartásban bekövetkező változások dinamikáját kutatták a dohányzással kapcsolatos döntéshozatali ciklusokban)
-a háziorvosok megfelelő információkkal és szóróanyagokkal való ellátása
-nagyobb anyagi beavatkozásra, támogatásra van szükség a cselekvési terv folytatásához, mint a beindításhoz
-statisztikai adatgyűjtés.

A projekt eredményeit felhasználva tervbe vehetjük a közös célokat az egyes országok számára, és hatékony megoldásokat találhatunk, amelyek növelik a jövőben a háziorvosok aktív részvételét dohányzásról leszokást segítő tevékenységben.
Mindazonáltal a cselekvési tervet, annak időbeosztását a résztvevőknek országos szinten kell megszerveznie.
A háziorvosok megelőző aktivitásának – mely erősen függ az anyagi források elérhetőségétől - illeszkednie kell az adott ország egészségügyi, kulturális, társadalmi és gazdasági környezetébe is. Azt követően, hogy az egészségügyi dolgozók, az egészségfejlesztők, a politikusok, az intézmények képviselői és az egészségbiztosítók a kérdést alaposan megvitatják, a megvalósítás valószínűleg maga után vonná az egészségügyi ellátó rendszerek bizonyos szintű újjászervezését és a feladatok újra felosztását.