Kezdőlap

Budapest 1074 Rottenbiller u. 10. Tel/fax: 3 225 572

email

Drogok  Drogjog  Prevenció  Prevenciós programok  Segítőhelyek  Kérdőívek   Linkek

“Egészséged testben, lélekben”

 

“Egészséged testben, lélekben” óvodáskortól a középiskola végéig terjedő drog- és alkoholmegelőző program.

Az “Egészséged testben, lélekben” program tanári kézikönyvei a nyolcvanas évek végén kerültek Magyarországra. A kilencvenes évek elejétől a hazai adaptált változat valamint a kézikönyvek második kiadása országosan ismertté vált. Ez volt az első olyan program Magyarországon, amely a szenvedélybetegségek megelőzését elsősorban a személyiségfejlesztésre alapozva, az iskolai oktatás kereteiben képes megvalósítani.

CHEF-Hungary Alapítvány

1036 Budapest, Szépvölgyi u. 3/b. I. 3.

Telefon: (1) 3885-401, (1) 2409-369

E-mail: chefhun@elender.hu

Dr. Dévai Margit

 

 

A tananyag segítségével a megelőzést már óvodáskorban meg lehet kezdeni, és még az ifjúkorban is sikerrel lehet alkalmazni. A legfőbb célkitűzés a drogproblémák hátterében álló érzelmi feszültségek, bizonytalanságok megszűntetése, és azoknak a képességeknek kialakítása, amelyek révén az érzelmi egyensúly kialakítható és fenntartható.

Az “Egészséged testben, lélekben” című program fejezetei:

Információ: a drogról, alkoholról és más káros szerekről nyújt az életkornak megfelelő ismereteket.

Önismeret: hozzásegít az egészséges pozitív énkép, a magas önbecsülés, a megfelelő önbizalom és önelfogadás kialakulásához, a tehetségek és képességek felfedezéséhez.

Döntéshozás: a döntési stratégiák és döntési technikák elsajátítását segíti elő, és megtanít az okok és következmények összehangolására, a döntési helyzetek lehető legjobb megoldására.

Stresszkezelés: segít a feszültségeket okozó helyzetek kezelésében, a stabil érzelmi háttér megtartásában.

A “Mondj nemet!” c. fejezet: amely a káros és veszélyes helyzetek visszautasítására készít fel - a fentiekhez szervesen illeszkedik, de akár önálló programként is alkalmazható.

A program keretében hét Tanári Kézikönyv áll a pedagógusok rendelkezésére az alábbi bontásban:

1. kötet: óvoda – 1. osztály

2. kötet: 2-3. osztály

3. kötet: 4. osztály

4. kötet: 5. osztály

5. kötet: 6. osztály

6. kötet: 7-8. osztály

7. kötet: középiskola

A kézikönyvek – minden korosztály és kötet esetében – 19-20 foglalkozás tematikáját tartalmazzák, beleértve az órákon használt eszközök előkészítését is. A pedagógusok és tanulók munkáját egyaránt megkönnyítik a teszteket és feladatlapokat összegyűjtő Tanulói Munkafüzetek.

A “Játszd meg magad”, és “Találd ki magad” című könyvek (szerző: Dévai Margit) ugyancsak a program hatékony alkalmazását segítik, főképpen az önismeret alakítása terén. A pedagógusokon és gyerekeken kívül a szülőknek is ajánlhatók. Az elmúlt csaknem tíz évben több ezer pedagógust készítettünk fel a megelőző program alkalmazására. A tapasztalatok alapján került sor az alábbi két 120 órás, akkreditált, tanúsítvánnyal záruló képzés kidolgozására.

Képzések:

Önismereti játékvezetői képzés (120 órás akkreditált tanúsítvánnyal zárul).

Ø Ajánlott: osztályfőnököknek, bármelyik megelőző programot alkalmazó pedagógusoknak, egészségnevelőknek.

Ø Alkalmazható: tanórákon, osztályfőnöki órákon, szabadidős foglalkozásokon.

Ø Célkitűzések: a gyerekek egészséges, pozitív énképének kialakítása, az önbecsülés emelése, a kisebbrendűségi érzés leküzdése, a szorongások csökkentése, a képességek kialakítása, segítség az egyéni tehetségek felfedezéséhez, érvényre juttatásához.

A képzésben résztvevő pedagógusok saját önismeretük alakításával, személyes élmény keretében sajátítják el az önismereti játék csoportok vezetésének módszerét.

“Egészséged testben, lélekben” című személyiségfejlesztő, drog- és alkoholmegelőző képzés 60+30+30, azaz összesen 120 órás tanúsítvánnyal zárul. Az első 60 óra után a következő 30 órás blokkok elhagyhatók vagy szabadon választhatók.

Ø Ajánlott: drog- és alkoholmegelőző programot alkalmazó pedagógusoknak, egészségnevelőknek, orvosoknak.

Ø Alkalmazható: a tanórákon, osztályfőnöki órákon, szabadidős foglakozásokon.

Ø Célkitűzés: részvétel saját élményű személyiségfejlesztő foglakozásokon, elméleti ismeretek átadása a szenvedélybetegségek pszichés hátteréről, a gyakorlati munka előkészítése ún. módszertani panelek formájában, a drogproblémák felismerése (mit tegyen, és mit ne tegyen a pedagógus drogveszély esetén).

A képzés több, egymásra épülő szintből áll:

I. Alap- és középszintű képzés (60 órás, akkreditált, tanúsítvánnyal zárul).

Külön 30 órás középszintű képzéseket indítunk azok számára, akik az alapképzés 30 órás tanúsítványát 1999 előtt szerezték meg.

II. Tematikus műhelymunkák (30-30 órás, akkreditált, tanúsítvánnyal zárul).

Témakörök: a program alkalmazása a gyermekvédelemben, nyári táborokban, kollégiumokban, nevelőotthonokban, a gyógypedagógia egyes területein, ifjúsági csoportokban). 

III. “Szülő-tréningek vezetése” című képzés (30 órás, akkreditált tanúsítvánnyal zárul).

A képzés célja a pedagógusok felkészítése olyan ún. rendkívüli szülői értekezlet vezetésére, amely segíti a családi megelőzést, illetve az iskola és a család együttműködését a megelőzés terén.

Budapesten és vidéken – az ország minden pontján – folynak képzéseink. Jelentkezni budapesti irodánkban vagy a szakmai koordinátoroknál lehet.

A Chef-Hungary Alapítvány területi szakmai koordinátorainak névsora:

Ø BUDAPEST

Dr. Dévai Margit (neveléslélektani szakpszichológus, a képzések tematikájának szerzője)

Chef-Hungary Alapítvány

1036 Budapest, Szépvölgyi u. 3/b. I. 3.

Telefon: (1) 3885-401, (1) 2409-369.

Czigány Enikő (gyógypedagógus, adjunktus)

Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

1443 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.

Telefon: (1) 2080-259

Ferenczyné Gulyás Ilona (vezető óvónő)

Napköziotthonos Óvoda

1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.

Telefon: (1) 3682-236

Kempf József (mentálhigiénikus)

Országos Gyermekvédő Liga

1072 Budapest, Akácfa u. 22.

Telefon: 06 (20) 9642-582

Gesztelyi Tamás (mentálhigiénikus)

Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület (KEFE)

Telefon: 06 (80) 202-030, (52) 450-980, 06 (20) 9775-155

Murárik Lászlóné (pedagógus munkatárs)

Fővárosi Pedagógiai Intézet

1088 Budapest, Vas u. 10.

Telefon: (1) 3382-156/ 126 mell.

Tóth Györgyné (tanár, iskolaigazgató)

Batthyány Ilona Általános Iskola

1162 Budapest, Georgina u. 23.

Telefon: (1) 4002-195

Ø BARANYA MEGYE

Antonio De Blasio

Egészsséges Városokért Alapítvány

7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.

Telefon: (72) 312-965, Fax: (72) 315-028

Ø BÉKÉS MEGYE

Ferenczy Istvánné

Családsegítő Központ

5700 Gyula, Nürnbergi u. 4-6.

Telefon: (66) 362-783

Ø FEJÉR MEGYE

Hubacsekné Nagy Emília

Nevelési Tanácsadó

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Telefon: (25) 423-211

Kökényesi Márta

Nevelési Tanácsadó

Cím: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.

Telefon: (25) 409-941

Ø GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Miklóssyné Bertalanffy Mária (egészségfejlesztő, mentálhigiénikus)

Polgármesteri Hivatal WHO-iroda

9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: (96) 500-555 ; 06 (20) 9205-226

Ø HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Ócsné Szathmári Erika (egészségnevelő)

ÁNTSZ Hajdú-Bihar megyei Intézete

4028 Debrecen, Rózsahegyi u. 4.

Telefon: (52) 420-975

Somogyiné Szilágyi Katalin (pedagógus munkatárs)

Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet

4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Telefon: (52) 413-744

Ø JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Berkes Anna (pedagógus, iskolaigazgató)

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20.

Telefon: (56) 422-702

Ø NÓGRÁD MEGYE

Erdei Sándorné (egészségnevelő)

ÁNTSZ Nógrád megyei Intézete

Cím: 3100 Salgótarján, Bem József u. 7-9.

Telefon: (32) 410-022

Ø PEST MEGYE

Dr. Pázmány Annamária

Szentendrei Szakorvosi Rendelő

2000 Szentendre, Kanonok u. 1.

Telefon: (30) 500-938

Varga Ferenc

Petőfi Sándor Általános Iskola

2100 Gödöllő, Munkácsi u. 1.

Telefon: (28) 410-651

Ø SOMOGY MEGYE

Dr. Andrasovszky Enikő

ÁNTSZ Városi Intézete

8602 Siófok, Koch Róbert u. 11.

Telefon: (84) 311-699, 310-097 ; 06 (20) 9157-369

Ø SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Szilvásiné Bojda Márta (egészségnevelő)

ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Intézete

4400 Nyíregyháza, Rigó u. 17.

Telefon: (42) 438-316

Zolnai Erika pszichológus (főiskolai adjunktus)

DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2.

Telefon: 06 (20) 9820-867

Varga Béláné (gyógypedagógus)

Kaphir Sándor (gyógypedagógus)

Nevelési Tanácsadó

4700 Mátészalka, Kazinczy u. 5.

Telefon: (44) 312-103

Ø VAS MEGYE

Erős Lívia mentálhigiénikus (régióvezető)

Mentálhigiénés Programiroda

9700 Szombathely, Ady tér 5.

Telefon: (94) 324-516, (94) 312-742