Kezdőlap

Budapest 1074 Rottenbiller u. 10. Tel/fax: 3 225 572

email

Drogok   Drogjog  Segítőhelyek  Kérdőívek  Linkek

Gondolatok a prevencióról és az egészségvédelemről

A prevenció megelőzést jelent, olyan tevékenységet, mely a veszélyhelyzetek kialakulásának vagy a már kialakult probléma továbbfejlődésének, súlyosbodásának megelőzésére irányul.
A szenvedélybetegség és a család
Drogos család
Elsődleges megelőzés - Iskola
Szerek visszautasítása
Prevenciós programok

 

Ha szenvedélybetegségről beszélünk, a megelőzés az egészség megtartására, a negatív kortársi minták elutasítására, vagy a már kialakult drogfogyasztás ártalmainak mérséklésére, további súlyosbodásának, megelőzésére irányulhat.

Az egészségvédelem feladatainak meghatározásakor az egészségfogalom és egészségérték mai jelentéséből kell kiindulnunk. Az egészség ugyanis nemcsak a testi, lelki, szociális jólét állapota, hanem olyan dinamikus folyamat mely egyensúlyra törekszik a test, a lélek és a környezet között. Ezért ideális egészség nem is létezhet, hiszen egy folyamatosan változó világhoz kell alkalmazkodási lehetőségeket megtalálni, képességeket kifejleszteni, célokat megvalósítani.

Az egészség-megőrzés olyan eljárásmód, folyamat, amellyel az ember az egészségi állapotának fokozott ellenőrzésére és jobbá tételére alkalmas lehet. Az egészségvédelem célja az egyén megnyerése egészségének megtartására, fejlesztésére, a betegségmentes életévek kiterjesztésére.

Hatékony egészségfejlesztő programok csak akkor valósíthatók meg, ha azok változatosak és végiggondoltak a következő szempontok szerint:

1) Kire, vagy kikre irányul a program? Fontos a célcsoport megjelölése.
2) Hol zajlik?
3) Milyen eszközöket, módszereket használ?
4) Ki a program végrehajtója?

Drogproblémára aktualizálva a fenti szempontok az alábbiakban leírtak szerint alakulnak.

1. Fontos és lehetséges célcsoportok: szülők, pedagógusok, szociális munkások, a droggal való találkozásnak még ki nem tett fiatalok, a különösen veszélyeztetett korosztályok, szervezett és szervezetlen kortárscsoportok, és mindazok akik e célcsoportokkal felelős emberként találkoznak.

2. Helyszín: az iskola, család, lakókörnyezet, a szabadidő eltöltésére szánt helyszínek, az egészségügy.

3. A legfontosabb eszközök és módszerek: információk, készségfejlesztés, valamint alternatívák nyújtása.
4. A programok lehetséges végrehajtói: az egészségügy, pedagógusok, segítő foglalkozásúak, közművelődésben dolgozók, bűnmegelőzési szakemberek stb. Ideális esetben a programok sikerét a felsoroltak együttműködése biztosítja.

A szenvedélybetegség és a család

A prevenció terén a családnak van –lenne- a legfontosabb szerepe.

A gyerekeknek szükségük van a megbecsültségre, az érzésre, hogy szeretik, elfogadják, meghallgatják és segítik őket.

A felelősségtudatra, hogy képesek legyenek jó döntések meghozatalára.

Fontos számukra az ügyesség érzése, hogy van olyan dolog az életükben, amit jól tudnak “csinálni”, probléma, melyet kiválóan megoldanak.

Meg kell tanulni, hogy felelősséget vállaljanak tetteikért és elfogadják azok következményeit.

A gyerekek nagyon hamar véleményt formálnak a drogokról: a cigarettáról, az alkoholról, vagy egyes gyógyszerekről. Ehhez a szülői modell és a családi légkör jelentős mértékben hozzájárul. Ezért az elsődleges prevenciónak a családon belül kell megkezdődnie.

(E téma kapcsán kezdeményezett kísérletek sok szülőben bűntudatot vagy elutasítást ébresztettek.)

Drogos” családokra elsősorban az elhanyagolás, az elutasítás a jellemző. Más esetekben azonban szülői túlgondoskodással, túl szoros szülő-gyerek kapcsolattal is lehet találkozni. Sokszor a drogozás menekülési kísérlet a család kórosan zárt világából. Azonban az ilyen családokban felnőtt gyerekek nem képesek a szüleikről tartósan leválni és függetlenedni, lázadásuk csak az önállósodás kifejeződése.

A családi hatások közül kiemeljük a szülők modellnyújtó szerepét (gondoljunk a szülők alkohol-és gyógyszerfogyasztására, dohányzására). Itt nem a drogfogyasztás aktusa a veszélyes, hanem az, hogy a gyerek azt látja, hogy drogokkal milyen sokféle problémát lehet “megoldani”. Egyes vizsgálatok a többszöri költözést, “ide-oda hurcolkodást” is rizikófaktornak tartják. Kábítószeres fiatalokkal beszélgetve az elsődleges okok egyikének bizonyult a zaklatott életvitel, költözések (esetenként 15-20-szor is).

Ez a labilis, kiegyensúlyozatlan “gyökértelen” gyermekkor szinte egyenes utat mutat a szenvedélybetegségek kialakulásához.

Elsődleges megelőzés - Iskola

A klasszikus megelőzési modell hármas tagozódása szerint az elsődleges megelőzés a betegséget (problémát) magát előzi meg. A másodlagos megelőzés leegyszerűsítve a gyógyítás, míg a harmadlagos megelőzés a már krónikus betegek rehabilitációja, majd visszaillesztése a társadalomba.

Vitathatatlan, hogy az iskola, a pedagógus, a közösségi életterek elsősorban az elsődleges prevenció színterei kell, hogy legyenek. Tapasztalatokban szegények, hiányosságokban gazdagok vagyunk, viszont számtalan modell eredményeit hasznosíthatjuk, szemléletté, gyakorlattá tehetjük.

Ehhez szeretnénk néhány szempontot ajánlani.

Segíteni kell a gyermekeket az egészségről kialakított, még egészségesnek tekinthető felfogásuk megszilárdításában, és a drogmentes életvitelhez szükséges képességek megszerzésében.

Meg kell tanítani: a szenvedélykeltő szerek visszautasítását;

- apróbb sikertelenségek elviselését;
- konfliktusok megoldását;
- korlátokat felállítani és elfogadni;
- érzelmeket kifejezni;
- kapcsolatokat építeni;
- saját erényeit és gyengéit felmérni;
- ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak és elsajátítani
  helyes megítélésüket;
- az érzéseket kezelni;
- a pozitív értékrend kialakítását;
- a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének
  kontrollálását.