Kezdőlap

Budapest 1074 Rottenbiller u. 10. Tel/fax: 3 225 572

em@il

Drogok  Drogjog  Prevenció  Prevenciós programok  Segítőhelyek  Honlapok


Egészség-megőrző és Betegség-megelőző
Mentálhigiénés Programok

 

 

- Az Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, valamint

az Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány ajánlata

általános és középiskolák diákjai, a tanárok és a szülők számára -

 

A programokról bővebb felvilágosítással szolgál:

 

Szabó Gábor - mentálhigiénés szaktanácsadó: -Mentálhigiénés programok 1 - 10. témakörök

Dr. Öcsényi Zoltán - orvos: Szexuális felvilágosító órák

 

Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda - 1136 Budapest, Pannónia u. 34.

Tel.:(1) 339-3700, 339-3701, 339-3702; Fax: u.a. - E-mail: iranytu@mgx.hu

Szabó Gábor - Privát: (1) 367-8558

 

Mottó: Megőrizni könnyebb, mint visszaszerezni...

 

1. A mentálhigiénés programok és tevékenység keretei:

Szemléleti kerete és vezérfonala: - az egészség-megőrzésre, betegség-megelőzésre helyezzük a fő hangsúlyt.

Az életkornak megfelelő testi - lelki önismeret birtokában hozott helyes döntés - ami belső elhatározáson alapszik -, a leghatásosabb módja annak, hogy bármilyen anyaghoz, droghoz vagy tevékenységhez kötődő káros szokás, szenvedély kialakulását megelőzzük.

Az ehhez szükséges készségek, képességek kialakításához, fejlesztéséhez kívánunk segítséget nyújtani a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt.

Általános iskolában rendszerint 5 - 8, középiskolákban 1 - 4. osztályig tartunk ilyen programokat. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint akár mind a tizenegy témakört is végig vehetjük (ugyanazon osztálynál évente átlag 2-3 órát számítva) a négy év során.

A foglalkozások elsősorban osztályfőnöki órák, valamint délutáni fakultatív órák, szakkörök (Vöröskeresztes, Biológia, Környezetvédelem), egészséges életmód napok, erdei iskolák programjai keretében zajlanak.

Időkeretek: az egyes témakörök minimális idő igénye - 2 óra. Ezen felül - egyedi igények alapján - plusz órák tervezhetők. Különösen az önismeret, konfliktuskezelés, relaxáció, tanulásmódszertan témakörökben javasolt a minél nagyobb (5-10-15) óraszám. (Ld. részletesen!)

 

2. Alkalmazott módszerek és technikák

- Ismeretközlés, felvilágosítás, tévhitek, téves ismeretek tisztázása, korrekciója.

- A témával kapcsolatos magatartás, viselkedés, értékek, érzelmek feltárására és alakítására irányuló beszélgetések, játékok, helyzetgyakorlatok.

- Készség- és kommunikáció-fejlesztő gyakorlatok, helyzetteremtés, játékok.

- Pozitív életmód minták, értékek kialakításának elősegítése, gyakoroltatása.

 

Általánosan fontos készségek, képességek, magatartásmódok, viselkedésformák - amelyeket mindegyik témakörnél segítenünk kell alakítani:

- Mások véleményének, álláspontjának meghallgatása, figyelembe vétele;

- Mások igényeinek tolerálása; Saját magunk és mások megbecsülése;

- Kudarcok, stressz - distressz helyzetek elviselésének, pozitív megélésének képessége. Bánni tudás sikereinkkel.

- "Az igényeink azonnali kielégítése iránti vágy..." - késleltetésének képessége (energiáink átmeneti időre történő átcsoportosításával);

- Reális test-kép, Én-kép, Más-kép kialakítása.

1. Káros szokások, szenvedélyek - A drogok titokzatos világa...

- Mértékletesség, mértéktelenség Önkontroll és kontrollvesztés;

- Anyaghoz kötődő szenvedélyek, függőségek: - Dohányzás, kávézás (Cola- és édesség-függőség), nyugtató-, altató- és élénkítő szerek használata, alkohol- és kábítószer-fogyasztás;

- Tevékenység szenvedélyek: - Játékszenvedélyek (szerencsejátékok, pénznyerő automaták számítógépes játékok), kóros étkezési-, videózási szokások; stb.

- Legális (tolerált) drogok (élvezeti szerek) - mértékletes használat (felnőtt korban kialakítható kulturált kávé-, és alkoholfogyasztási szokások); káros mértékû, ill. mértéktelen használat (nikotin-, koffein-, alkohol- és gyógyszer-függőség);

- Illegális (tiltott) drogok (kábítószerek) - mértéktelen, ill. káros mértékû használat;

- A drogok, kábítószerek fajtái, tulajdonságai – különbségeik.

2. "Saját álláspontom, magatartásom, viselkedésem..."

- ...kialakítása a különböző szenvedélyekkel kapcsolatban (dohányzás, alkohol-fogyasztás, gyógyszerek- és a tiltott drogok használata);

- Azonosulás, elutasítás, megértés, elfogadás mások álláspontjával kapcsolatban;

- Kommunikációs helyzetgyakorlatok.

3. Mikor mondjunk NEM-et és HOGYAN...?

- Hogyan viselkedjünk, döntsünk nehéz helyzetekben?

- Csábítás, "kísértés", kínálás, kipróbálás...

- "Bajkeverő - áldozat"-típusú helyzetek megélésének, megoldásának gyakorlása;

- "Hogyan lesz egy 15 éves fiúból a kábítószer áldozata?" - egy "hétköznapi" történet továbbgondolása és a megoldás keresése (4-5 fős csoportokban) különböző szerepek szerint.

 

4. Szenvedélyeink, lelki életünk jelenségei:

- Irodalomban - Csáth Géza, Bulgakov, Hajnóczy Péter, A. Huxley, és mások mûvei nyomán;

- ... zenében - Jim Morrison, Müller Péter Sziámi, Tankcsapda és mások zenéi, szövegei kapcsán;

- ... és filmben - "A halászkirály legendája", Michael Ende: Végtelen történet, "Trainspotting"; "Meztelen ebéd"; "Egy kosaras naplója"; stb.

- Saját olvasmány és filmélmények, ill. saját alkotások (vers, novella, stb.) - elhozhatók, bemutathatók.

Kiknek ajánljuk? - 15 éves kortól fiataloknak iskolai és iskolán kívüli klubok, nyári táborok programjai keretében.

5. Hogyan őrizhetjük meg egészségünket, hogyan előzhetjük meg a betegségeket?

- Mit jelent a helyes életmód, a testi - lelki - szellemi egészség, teljesség, harmónia - és hogyan törekedhetünk rá?

- Fontos szerepe van ebben életünk minden tevékenységének: a megfelelő táplálkozásnak, testmozgásnak, pihenésnek, lazításnak, a szexnek, a testi - lelki önismeret alakulásának.

- Életszemlélet, lelki beállítódás - pozitív és negatív gondolkodásunk hatása egészségünkre.

 

6. ÉN-KÉP - Testi - lelki önismeretünk, önértékelésünk, önbizalmunk

- Tematikus önismereti, önbizalom-erősítő játékok; helyzetgyakorlatok;

- Empátiás készséget fejlesztő gyakorlatok - bizalomerősítő játékok;

- Brain-storming, ötlet-roham technikák;

- Szociometria - térben, mozgással;

- Relaxáció - zenével - a biztonságérzetet, önbizalmat, pozitív beállítódást erősítő formulákkal.

 

7. "Gubancok" - "Kinek van igaza?" - Konfliktusok kezelése

I Mit tegyünk, hogyan viselkedjünk, ha mégis konfliktusba kerülünk másokkal, "a világgal", ha "összeakadunk", veszekszünk szüleinkkel, tanárainkkal, partnerünkkel, barátainkkal, stb.

 

8. Lazítás - aktív pihenés - relaxációs módszerek

- A relaxáció - (autogén tréning) egészség-megőrző, betegség-megelőző és gyógyító módszer, eljárás, amely az izomtónus szabályozásán alapszik.

- Mit nyújthat nekünk a relaxáció, ha rendszeresen gyakoroljuk?

- Az egészség szinten tartását; testi fájdalmak csillapítását; alvászavarok megszüntetését;

- A koncentrációs képesség, memória javulását; a tanulási képességek fejlesztését;

- A testi - lelki - szellemi aktivitási szint, teljesítő-képesség növelését;

- Indulati feszültségek, szorongásos állapotok oldását; pozitívabb lelki beállítottságot.

- Hogyan segíthet a relaxáció a tanulásban, különös tekintettel az idegen nyelvekre?

 

9. Módosult tudatállapotok elérése - drogok, kábítószerek nélkül...

Különböző tudatállapotok - és szerepük mindennapi életünkben - ébrenlét, alvás, relaxált, hipnotikus és más meditatív állapotok; Bevezetés a meditáció világába...

 

10. Tanulási képességfejlesztés - gyorsolvasás - relaxáció

Tanulásmódszertan - tanulási technikák

- Koncentráció-, és memória-fejlesztő gyakorlatok;

- Tanulást segítő módszerek;

- Gondolkodásfejlesztő gyakorlatok;

- Problémakezelő, témafeldolgozó módszerek, technikák.

- Dinamikus olvasás - számítógépes olvasásfejlesztés.

- Relaxáció - autogén tréning.

- A tanulást, aktív pihenést, koncentráció-fejlesztést segítő módszerek.

- A relaxáció közvetett és közvetlen szerepe a tanulásban.

 

Szexuális felvilágosító órák, AIDS prevenció általános és középiskolásoknak

- A nő és a férfi nemi szerveinek felépítése és mûködése (anatómiai és élettani ismeretek).

- A serdülőkor. Anatómiai-, élettani-, és lelki változások. Menstruáció, tüszőrepedés, magömlés, önkielégítés, párkapcsolat, szerelem, csókolózás, petting. Az első szeretkezés időpontja.

- Nemi úton terjedő fertőzések, AIDS.

- Fogamzás-terhesség. Családtervezés. Fogamzásgátlás. Terhesség megszakítás.

- Női rosszindulatú daganatok (rákbetegségek).

- Normálistól eltérő szexuális irányultság, pornográfia, prostitúció.

 

A lap tetejére