Frissítve:
Jún 5, 97


BOCS Homepage  A hearingen
készült
képek ...

1997. június 23-30 között az év legjelentõsebb európai vallási eseménye, a

Második Európai Ökumenikus Találkozó

kerül megrendezésre Grazban. Szervezõi az Európai Egyházak Konferenciája (KEK) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. Témái a Zsinati Folyamat mottója - Igazságosság, Béke és a Teremtés megõrzése - alapján: "Kiengesztelõdés - Isten ajándéka és az új élet forrása". Valamennyi felekezetbõl közel ezer küldött ( püspök, egyházi vezetõ), valamint a báziscsoportok sokszáz képviselõje és többezer látogató várható.

A Találkozó keretén belül
BÉKESZOLGÁLATOT KELET-EURÓPÁBAN IS

címmel június 24-én 20.30-kor a Békeházban (a Minorita Kultúrközpont) kerül megrendezésre egy nyilvános vitafórum (hearing) a katonaságmegtagadás kérdésérõl Kelet-Európában. Szervezõi: a BOCS Alapítvány, a Pax Christi International és az IFOR (International Fellowship of Reconciliation).

Bár a lelkiismereti döntés jogát az ENSZ is, a katolikus felekezet részérõl a II. Vatikáni Zsinat is elismerte, Kelet-Európa több országában még mindig állami büntetés ill. az egyház rosszallása jár a katonaság megtagadásáért. Pedig a fõ egyházak támogatása sokat segíthetne abban, hogy a civil szolgálat bevezetésre kerüljön, vagy ha már a lehetõség megvan, népszerûvé váljon. Most, a balkáni háború tragédiája utáni években különösen is fontossá válik ez az ügy, mivel a kelet-európai országok hajlandóságot mutatnak a civil szolgálat bevezetésére. Különös jelentõségét látjuk a polgári szolgálatnak a civil társadalom újjáépülésében a kelet-európai régióban azáltal, hogy komoly méretû civil erõk kerülnének a mozgalmi életbe. Erre a legjobb példa a magyar zöldmozgalom, ahol a civil szolgálatosok egy része szolgálata letöltése óta is oszlopos tagja a zöldmozgalomnak.

Képzett, elhivatott fiatalokat akarunk a hadsereg helyett a mozgalomba! Szeretnénk, ha minél több egyházi vezetõ, katonaságmegtagadó, békecsoport és érdeklõdõ venne részt Európa országaiból és felekezeteibõl a nyilvános vitán.
Az egyházi vezetõk a fõszereplõk, hiszen meggyõzésükkel indul el az a folyamat, melynek célja, hogy az egyházak hivatalosan is támogassák a katonaságmegtagadás ügyét. A kelet-európai békecsoportok és mozgalmárok feladata, hogy fellépjenek a lelkiismereti megtagadás jogáért és azért, hogy egyházuk álljon melléjük ebben a kérdésben. A nyugat-európaiak, akiknek országaiban a civil szolgálat már régóta gyakorlat, nyomatékosítsák azt az igényt, hogy az egyház Kelet-Európában is támogassa az alternatív szolgálatot és azokat, akiket lelkiismereti döntésük miatt bebörtönöznek.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt a hearingre, melynek címe:
"Katonaságmegtagadók: bûnözõk? Álmodozók? Hõsök?"

A fórum angol, német és magyar nyelven zajlik. Nagy segítség lenne személyes megjelenésetek és mellénk állásotok. Sokat jelentenek támogató leveleitek is, ha nem tudtok részt venni, és/vagy segítségetek az alábbi kérdések tisztázásában (Kelet-)Európa országait illetõen:

( Mennyi a katonáskodás ideje az adott országban?
( Van-e civil szolgálat, ha igen, milyen hosszú?
( Mely területeken dolgoznak jelenleg a civil szolgálatosok?
( Milyen javadalmazást kapnak (pénzben és természetben) a sorkatonák/a civil szolgálatosok?
( Mióta lehetséges a polgári szolgálat? Hogyan vezették be? Volt az egyházaknak szerepe benne?
( Mennyien választják (számban és a behívottakat 100 %-nak véve százalékban)?
( Vannak-e a civil szolgálatosoknak érdekvédelmi szervezeteik? Ha igen, van-e ezek között egyházi jellegû?
( Van-e az adott ország fõ egyházának (egyházainak) hivatalos vagy nem hivatalos megnyilatkozása a lelkiismereti megtagadás kérdésében?
( Említik-e ezt az ügyet a papnevelésben, a behívásra kerülõ korosztály hittankönyvében?
( Van-e az egyház(ak)nak valamilyen béketeremtõ/konfliktusfeloldó tevékenysége?
( Van-e e témákkal kapcsolatos képzés, könyv, ezekhez értõ szakember az egyházban?
( Tudna-e az egyház civil szolgálatosokat alkalmazni? Milyen területeken?

Segítségeteket elõre is köszönjük.

Simonyi Katalin és Cecilia
BOCS Alapítvány
H-8003 Szfvár, Pf. 7.
Web: http://c3.hu/~bocsa