Frissítve:
Jún 5, 97


VALLOMÁS
AZ ERÕSZAK-
MENTESSÉG MELLETT
(1986)

BOCS Homepage

Katonaságmegtagadók: bûnözõk? idealisták? hõsök?

A hearing célja, hogy Kelet-Európában a fõ egyházak támogassák a katonaságmegtagadókat és a polgári békeszolgálat bevezetését ill. fejlõdését.

Noha a II. Vatikáni Zsinat is már pozitívan beszél a katonaságmegtagadásról, késõbb pedig püspöki szinódus nyíltan ajánlja, Kelet-Európában a világegyház fejlõdése kevéssé vált ismertté. Lengyelországban még a rendszerváltás után is katolikus katonaságmegtagadókat a bíróság hivatalos egyházi véleményre való hivatkozással ítélhetett börtönbüntetésre.

Több kelet-európai országban, különösen Romániában nagy esélye látszik a polgári szolgálat bevezetésének, amelynek szükségességét a balkáni háború tragédiája után nem lehet eléggé nyomatékozni.
Szerbiában a korábbi katonaságmegtagadókat a tavalyi amnesztia ellenére újra zaklatják, és az egyházak széles néprétegek vágyát fejeznék ki, ha a polgári szolgálat bevezetése mellett kiállnának.
Oroszországban az alkotmány engedélyezi a polgári szolgálatot, de ez egyáltalán nem vált még közismertté, ráadásul a hadsereg és a bíróságok gyakorlata is ellentmondásos. Az egyházaknak fontos feladatuk lenne a polgári szolgálat lehetõségének népszerûsítése.

Magyarországon is, noha ez a lehetõség már 1990 óta fennáll, az egyházak nemigen beszélnek róla. Sajnos itt a múltban a katolikus püspöki kar - részben talán állami nyomásra - a katonaságmegtagadás ellen foglalt állást. A keresztény fiatalokat 3 év börtönre ítélõ bíróságok rendszeresen hivatkozhattak a püspöki megnyilatkozásokra. Magyarországon a kiengesztelõdés egyik alapvetõ pontja a bocsánatkérés a katonaságmegtagadók bebörtönzésének egyházi jóváhagyása miatt.
A hibás püspökkari állásfoglalás miatt az erõszakmentesség máig hatóan tabu témává vált. A tábori lelkészség újra felállítása során az egyik püspök egyben tábornok is lett a hadseregben. Ez visszás helyzet, különösen mert elõdje a második világháborúban szent háborút hirdetett Hitler oldalán a vörös hatalom ellen.

A magyarországi katolikus kiengesztelõdésen felül konkrétan szeretnénk elérni, hogy
- a kispapok képzésében legyen külön béketudományok tantárgy,
- a hittankönyvekben szerepeljen a polgári szolgálat lehetõségének népszerûsítése ill. ahol még nem lehetséges, ott egyházi kívánalma,
- Toursi Szt. Márton ne katonaszentként legyen közismert (hiszen erõszakkal soroztatta be pogány apja, így oszthatta meg katonaköpenyét a koldussal), hanem katonaságmegtagadó szentként, amint azt az Assisi Bazilika freskója mutatja; halálának mostani 1600. évfordulója különösen jó alkalom erre,
- az ortodox egyházak is támogassák a katonaságmegtagadókat, különösen a bebörtönzötteket (pl. Görögországban),
- Franz Jägerstätter ismertté váljon Kelet-Európában is.

A hearing szervezõje a magyarországi BOCS Alapítvány, társszervezõi pedig a Pax Christi és az IFOR. Kelet-Európa több országából különbözõ felekezetû keresztények, katonaságmegtagadók, békecsoportok vesznek majd részt.

Székesfehérvár, 1997 Húsvétján
az erõszakra erõszakmentességgel
válaszoló Jézus feltámadásának ünnepén,
amely hirdeti, hogy Isten gyöngesége,
erõszakmentessége, mindent elviselése
erõsebb az erõszaknál.