MÛEMLÉK

BEMUTATKOZÓ MÛEMLÉK SZOLGÁLTA- TÁSOK KERESÉS
KAPCSOLAT RÉGI KÖNYVEK PERIODIKÁK HELYISMERET RENDEZVÉNYEK BAJAI KÖLTÕK E-KÖNYVTÁR
A bajai Ady Endre Városi Könyvtár
a város legszebb mûmléképületében
a felújított zsinagógában mûködik.

A zsinagógát 1845-ben építette a zsidó hitközösség az elõzõ szerényebb imaház helyén, mely az 1840-ben a város nagy részét elpusztító tûzvészben leégett.
A XIX.század közepén a virágzó kereskedelmû városban a zsidó lakosság száma mintegy 600 fõre tehetõ. Nagyrészük módos kereskedõ volt, így az új imaház tervezésére a jónevû Frey Lajos pesti építészt kérték fel. Két év alatt készült el a gyönyörû zsinagóga.

Az épület felavatására 1845-ben került sor, mely jelentõs esemény volt a magyar zsidóság életében is. Elsõ alkalommal avattak Magyarországon magyar nyelvû avatóbeszéddel zsinagógát.

A környezõ házak közül kiemelkedõ épület utcai homlokzatán, "Egyedül az Istennek" magyar felirat olvasható. Az udvari fõhomlokzatot kettõs oszlopos elõcsarnok teszi ünnepélyesebbé. Az oszlopsort lezáró timpanon alatti héber betûs felirat fordítása: "Nem más ez, mint Isten háza és ez az ég kapuja".

A belsõ teret a kétoldalon húzódó egykori nõi karzat három hajóra osztja. A középsõ nagy belmagasságú tér fölé szépen festett boltozatos mennyezet emelkedik. A bejárattal szemben lévõ fal középpontjában áll a frigyszekrény. Frizének felirata héber betûs, fordítása: "Az Örökkévalót mindig magam elõtt tartottam". Felette a füstfelhõbõl elõtûnõ mózesi kõtáblák láthatók.

A második világháborúban 1944. májusában a bajai és környékbeli zsidóságot deportálták. Csak néhányan tértek haza, az imaházat nem használták, a gazdátlanná vált épület állapota egyre romlott.

Az épületet a város megvásárolta és 1985-ben a városi könyvtár részére felújították, átalakították. Gondos belsõépítészeti munkával sikerült a könyvtári funkciónak megfelelõ teret úgy kialakítani, hogy a belsõ tér hangulata méltó módon megmaradt. A zsinagóga eredeti beépített rituális tárgyait: az elõcsarnok kézmosóját, a díszes perselyt, a tóraszekrényt és a mizrah-emelvényt mellvédrácsozatát gondosan helyreállították.

A földszinti térben a kölcsönözhetõ könyvek nyertek elhelyezést, a karzaton található a kézikönyvtár kényelmes olvasó- és kutatóhelyekkel.

Mivel a zsinagóga belsõ terének akusztikája igen jó, kiválóan alkalmas hangversenyek és irodalmi estek rendezésére. Gyakran színhelye orgonahangversenyeknek is, mivel saját elektromos orgonával rendelkezik.

Ha Baján, ebben a kellemes Duna melléki kisvárosban járnak feltétlenül keressék fel a zsinagógát. A könyvtárosok szívesen bemutatják az épületet.


 fõoldalra