Téma Fõmenü Szervezõk Szponzorok

Média-relikviák


közép- és kelet-európai technológiai felfedezéseket és kísérleteket bemutató történeti kiállítás

Mûcsarnok, Budapest,1996 jan 20 - feb 25.


A Média-relikviák címû kiállítás a médiatechnológia történetébôl mutat be különbözô eszközöket. Ezek az eszközök, gépek, könyvek, grafikák és festmények a Mûcsarnok három termét foglalják el, a következô kategóriák szerint:

ARS MAGNA LUCIS ET UMBRAE
Laterna Magica
Panorama, Diorama, Cosmorama
Anamorphosis
Silhouette, Physionotrace
Caleidoscope
Thaumatrope

lOCULUS ARTIFICIALIS
MUSURGIA UNIVERSALIS
Camera obscura
Microscope
Telescope
Stereoscope
Phenakistoscope
Daedalum
Photographie
Kinematographie
Vibrographe, Harmonographe
Polyphon, Gramaphon, Phonographe

ARS MAGNA SCIENDI
Ars combinatorica
Telegraph
Telephone
Television
Radio
Telecommunication
Computer

Média-relikviák. Azokat a tárgyakat nevezzük így most, amelyeket láthatunk majd A pillangó-hatás címû rendezvénysorozat részeként a Mûcsarnokban, egy mûvészeti - történeti kiállításon.

Miért relikviák?

Ha már nem mûködik a mûködésre készült tárgy, akkor legföljebb ereklye - ha van körülötte kultusz. Önmagában haszontalan, de a kultúra mûködésének megértéséhez nélkülözhetetlen. Elavulása által válik pótolhatatlanná: mû-tárggyá, ami már múzeumi darab. A feltalálók indítéka ritkán az, hogy valamely késôbbi tökéletesítés számára készítsenek elôzményt, vagy elavult kordokumentumot, mint kiállítási tárgyat. Egy új találmány mindig csillogó és divatos: nem árulkodó nyomként, reprezentációként, hanem fogyasztható használati tárgyként kívánja eladni magát mindörökké. Tehát más a cél és más az eredmény: végül is ami megmarad, nem használata, hanem reprezentációs értéke miatt marad meg.

Mi a kultusz a médiatörténetben?

A világos, összefüggô történeti kép elôzménye. Az a helyzet, amely még csak relikviaként, ereklyeként képes értelmezni saját történetének tárgyakkal megmutatható tényeit, annyira lefoglalja jelenének folytonos konjunkturája.

Mi a relikviák bemutatásának a célja?

E kultusz szembesítése saját múltjával, vagyis egy lépés az összefüggô történet megteremtése érdekében. A szinkronitások bemutatása, nem elválasztva egymástól az egyes érzékszerv-protéziseket, s az összefüggések utalásszintû demonstrációjának kísérlete. Így azután feltalálók és mûvészek, tudósok és mutatványosok együtt jelennek meg feltalált vagy felhasznált, féltett vagy félretett médiumaik díszletei mögé rejtôzve.

Miért relikviák? Ha már nem mûködik a mûködésre készült tárgy, akkor legföljebb ereklye - ha van körülötte kultusz. Önmagában haszontalan, de a kultúra mûködésének megértéséhez nélkülözhetetlen. Elavulása által válik pótolhatatlanná: mû-tárggyá, ami már múzeumi darab. A feltalálók indítéka ritkán az, hogy valamely késôbbi tökéletesítés számára készítsenek elôzményt, vagy elavult kordokumentumot, mint kiállítási tárgyat. Egy új találmány mindig csillogó és divatos: nem árulkodó nyomként, reprezentációként, hanem fogyasztható használati tárgyként kívánja eladni magát mindörökké. Tehát más a cél és más az eredmény: végül is ami megmarad, nem használata, hanem reprezentációs értéke miatt marad meg.

Mi a kultusz a médiatörténetben? A világos, összefüggô történeti kép elôzménye. Az a helyzet, amely még csak relikviaként, ereklyeként képes értelmezni saját történetének tárgyakkal megmutatható tényeit, annyira lefoglalja jelenének folytonos konjunkturája.