Kandika ládát készíteni.

Egy hosszú viaszos vászonra, vagy egybéraggatott papirosra le kell hosszú sorral városoknak, palotáknak, piaczoknak, kerteknek, tájjékoknak, erdôknek, vadászatoknak, ütközeteknek, tüz gyúladásoknak `s a` t. képeiket szép szinnel festeni, és egy négy szegletü ládának fenekét két fa hengerrel úgy késziteni, hogy mikor a` rajzolattal vagy is képekkel béfestett viaszos vászon az egyjik hengerfáról letekergôdzik, a` másikra feltekergödzön. Azután a` ládának elölröl való óldalán egy lik, abba pedig egy nagyitó üveg készittetik, arra pedig egy rá illô tolózár vagy elözö ajtó. Ezután forgatni kell csendesen a` hengerfát, a` mellyröl a` letekergödzö képeket ha ki nézi a` nagyitó üvegen által, estve gyertya világnál, vagy nappal is valamely setét helyen, leirhatatlan nagy gyönyörüséggel fogja látni az elö fordúló tárgyakat természeti nagyságokban, elannyira, hogy telhetetlen szemeit nem gyözi eléggé azokon legeltetni.

A` mágyiás ezermester, mellyet Eckartshausenbôl, Philadelphiából és Wagner János Mihály írásaiból, a` társaságos víg mulatságnak, `s idô töltésnek okáért és a` babonaság, kísértés, büvölés, bájolás mestersegében vetett erôs hitnek meggyengítése kedvéért egybeszedett és magyar nyelven kiadott Czövek István. Pesten, Trattner Ján. Tam. költségeivel és betûivel. 1816., 215. sz