1014, Budapest, Országház u. 9.
 
PIPS:lab - luma2solator

 

Korábbi kiállítások

Schneemeier Andrea:

StillLife

2004. május 21. - június 30.
Megnyitó: 2004. május 20-án 19 óra
Bevezetőt mond: Szacsva y Pál

Játék a szimulációval és a realitással egy furcsán idegen, de mégis valószerű térben, ahol a látogató a virtuális és a reális határmezsgyéjén lépkedve aktivitás és passzivitás játékterét alakítja ki maga körül.

Az installáció terét egyfajta élő mechanizmusként, szenzitív térként értelmezve, jelenléte (és mozgása) hatást gyakorol a virtuális tér - a kivetített videofilm - eseményeire. Az ok-okozati viszonyrendszer azonban korántsem evidens rögtön, időbe telik, amíg a látogató saját jelenlétének - általa legalábbis - szándékolatlan destruktív erejét tudatosítja. A galéria terébe érkezve egy szobába jutunk és nem is csupán a vetített képek által. A térbeli elemekre vetülő videón valódi események történnek, előre meghatározott módon, de a látogató helyzetének, mozgásának következményeként. Valahányszor ugyanis megmozdul, a szobában is történik valami váratlan. Az események - a szó szoros értelmében vett - destruktív és ugyanakkor determinált jellege tudatosítja a jelenlét „felelősségét”, valamint kérdésként fogalmazza újra - a médiaművészet kapcsán (is) egyre zavarosabban és reflektálatlanul használt - interaktivitás fogalmát.

 

Az esemény támogatója az
NKA - Nemzeti Kulturális Alapprogram
NKA
és a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága