SCRIPTA


A Scripta a C3 kezdeményezésére létrejött hálózati folyóirat-válogatás.

A Scripta kilenc hazai folyóirat szövegeibõl olyan webes válogatást hozott létre, amelyben a különbözõ folyóiratokban megjelent cikkek a széles nyilvánosság számára egyszerûbben hozzáférhetõek, összehasonlíthatóak és olvashatóak - akár párhuzamosan is. A Scripta könnyen kezelhetõ, egyszerûen megtalálhatóak benne az egyes cikkek, illetve a többszempontú, szerzõk, cikkek, évfolyamok, rovatok, témakörök, mûfajok szerinti keresés is lehetséges.

A webes felület kiválóan alkalmas a nem lineáris jellegû olvasásra, a keresztreferenciák kínálta nyomvonalak végigjárására, böngészésre vagy célzott kutatásra. Terveink szerint a Scripta keresztreferenciái nem pusztán a benne szereplõ folyóiratok cikkei között teremtenek kapcsolatot, hanem az Interneten található más, hasonló vonatkozású anyagokkal is

A Scripta megkönnyiti a folyóiratok archiválási gondjait is, illetve az olvasók-kutatók számára egy könyvtár szerepét is betöltheti, mivel - terveink szerint - a folyóiratok minden száma (visszamenõleg is) belekerül és a többszempontú katalógus segítségével könnyedén fellelhetõ.

A Scripta lehetõséget nyújt arra is, hogy a folyóiratokból anyagi vagy terjedelmi okok miatt kimaradt cikkeket, szövegeket is megjelentessenek, azaz elkészíthessék a folyóirat webes-verzióját is, amely megteremtheti egy más jellegû, szabadabb szerkesztés, illetve olvasói attitûd létrejöttét.

A folyóiratoknak segítséget nyújtunk ahhoz is, hogy igényük szerint elkészíthessék saját honlapjukat is, amelyben a saját archívum és katalógus mellett helyet kaphatnak a szerkesztõségi hírek, a folyóirat életével kapcsolatos események, illetve az ezekkel kapcsolatos webes nyilvános fórumok.

A Scriptában jelenleg a Balkon, a Beszélõ, a Books, a Buksz, a Jelenkor, a Lettre, a Nagyvilág, a Replika és a Thalassa található meg. A Booksnak, a Buksznak, a Thalassának és a Replikának már elkészült a honlapja is, amely a Sciptából is elérhetõ.

VISSZA