Tranzittér

Gerhardt Andrées elõadása a C3-ban
1998 október 28, szerda, 18 óra, AuditóriumGerhard Andrées társadalmi konfliktusokat kapcsol össze szubjektív tapasztalatokkal: saját létébõl, pillanatnyi kedélyállapotából kiindulva tárja fel a nyilvános teret. Budapesten a Goethe-Institut Budapest és a háborúban részben lerombolt Kiscelli Múzeum alaprajza adja bejárható installációinak körvonalait. A C3-ban Gerhard Andrées budapesti kiállításának bevezetõjeként diákkal és videobejátszásokkal illusztrált elõadást tart munkamódszereirõl. A projekt védnöke a Német Bundestag elnöke, Dr. Rita Süssmuth professzor asszony, a projektet Berlin város szenátusának tudományos, kutatási és kulturális osztálya támogatja.
A projekt a Budapesti Õszi Fesztivál keretében kerül bemutatásra.
VISSZA