Kántor István:

Barricades, Anti-cities trilogy, Black flag


A C3-ban bemutatásra kerülõ filmek:
(1998. május 28, 19 óra)
1. Barricades
   1992 /11 perc

Barricades
A film drámai próféciával mutat rá a kortárs társadalmak törvényeinek abszurditására. A dokumentumokat, számítógépes animációs képsorokat és zaj-performance-ot is magába foglaló videó-kiáltvány a városi létezés egyik valóban megtörtént, sötét és megfélelmítõ eseményét dolgozza fel: 1991 június 3-án a New York-i rendõrség körülvette a Lower East Side legendás Tompkins Square parkját, kiûzte a hajléktalanokat és a velük rokonszenvezõ tüntetõket, és az egész parkot barikádokkal vette körül. A videófilm készítõje számára mindezek a közelgõ apokalipszisra utaltak.

Operatõr: Matty Jankowski, Krista Fry
Számítógépes animáció: Boris Wanowitch
A forgatást támogatta az Ontario Arts Council.

2. Anti-Cities Trilógia
   Jericho 1991/17 perc
   Babylon 1994/19 perc
   Nineveh 1997/27 perc

Mindhárom cím eltûnt városokra utal és metaforikus háttérként szolgál az ókori kultúrák fennmaradt mitológiáját és az elveszett idõzónák nyitott terét mai kulturális ikonokkal feltöltõ, digitális tájakkal, 3D animációval és videógráfiai szerkesztéssel kiegészített valóság közvetítéséhez.


Jericho
A Trilógia elsõ darabja, a Jerikó (1991) az ókori város Isten általi lerombolásának bibliai legendáját összeköti a város mai, a technobirodalomban élõ legendájával. Kántor provokáló, kiáltvány-nyelvezete a technológiai társadalom elnyomó erõivel száll szembe. Szaggatott szerkesztés, számítógépes animáció, intenzív vágás, vizuális- és szövegidézetek, féktelen megafon hiperzene, sokrétû képek, huroktechnika jellemzik ezt a munkát.

Számítógépes animáció: Boris Wanowitch
A forgatást támogatta az Canada Arts Council


A következõ, Babylon címû darab nárcisztikus képekkel és ipari zajokkal mutatja be a technológia pusztító erejét és elkerülhetetlen korrózióját. Babilon dekadens víziója a high-tech elõadásmódot a szeméttelep esztétikájával köti össze. A fémhulladékok monumentális terét széles látószögbõl mutató felvételek, az expresszionista performance-ok demontratív és provokáló közelképei, a meglepõ a 3D animációs betétek vibráló költõi és abszurd szonikus atmoszférát teremtenek.

Kamera: Medvigy Gábor
Számítógépes animáció: Boris Wanowitch
Vágó: Mael
Fõszereplõ: Alexander Chapman
A forgatást támogatta a Canada Arts CouncilA Niniveh címû befejezõ darab egy transzmediális kép-, szöveg- és hangdráma és egyúttal operaszerû tanúságtételbe öntött filozófiai kaland. Ironikusan és bölcsen kezelve az önelemzés, önértékelés és az intellektuális kifejezés kérdéseit a többdimenziós egyéni létezés útjait vizsgálja mai transz-technológia társadalmában. A szereplõk kétségbeesetten járják be egy önközpontú, autonóm és képzeletbeli filozófia konfliktusokkal teli és hallucinációs területeit, céltalanul tévelyegnek a mérgezõ káosztól, lázadáson, idilli természeten, provokáló utópián keresztül az önmagukra mért kiismerhetetlenségig vezetõ úton, minden individuális és társadalmi értéket megkérdõjeleznek és újraértékelést sürgetnek.

Számítógépes animáció: Dariusz Karnicki
Fényképezte: Kim Derko
Vágó: Michel Giroux
Fõszereplõk: Angela Idealism (a Mutáns Díva), Monty Cantsin (a Kultuszvezér)
A forgatást támogatta a Canada Arts Council3. Black Flag
   1998 / 9 perc

A torontói 1998-as Images Festival díjnyertes videója, a performance -művészet, a 3-D animáció és az erôs zajok hatását egyesítô, hirtelen vágásokkal és ritmikus zajokkal tagolt Black Flag című videó Kántor legutóbbi társadalmi kritikáját fogalmazza meg. Egymás mellé rendeli a gépesített test zaját és a szlogenné összeálló szótöredékekekt, így mutat rá kortárs politikai (kényszerintézkedések), társadalmi (szegénység, napi megélhetés) és egyéni helyzetekre (frusztráció, küzdelem).

Számítógépes animáció: Dariusz Karnicki
Vágó: Darren Jennekens
Szereplok: Jubal Brown, Julie-Andrée Tremblay, Louise Liliefeldt, Tanisha
Robinson és István Kántor Monty Cantsin? Amen!
A forgatást támogatta a Ontario Arts Council


Kántor István díjnyertes videói


Egyéb bemutatók:

Filliou Szeánsz
installáció/videó/performance
június 2, 18 óra
Artpool P60
1061 Paulay E. u. 60.

Executive Machinery
(Végrehajtó Gépezet)

performance/koncert/installáció
június 5-én és 6-án, 19 óra
Fôvárosi Képtár/Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.

The Sister and the Priest
(A Nôvér és a Lelkész)

an evening of poetry/performance with Louise Bak & István Kántor
jűnius 1-én 20 óra
Merlin Színház,
1052 Budapest, Gerlóczy u. 4.