in English »

« főoldal

17.00 – Auditórium
Bemutatkozik a V2_, Rotterdam

Stephen Kovats:
A nyitott rendszerek művészete


Anne Nigten: aRt&D a V2_Lab-ben

20.00 – Galéria
kiállításmegnyitó

PIPS:lab
luma2solator

2004. október 22. 17h – C3 Auditórium

Stephen Kovats:
A nyitott rendszerek művészete: kavargó érzelmek
... és miért van mégis minden másként ...

Ha arra gondolunk, hogy a huszadik század jó része nem volt más, mint bemelegítés, illetve technológiai gyakorlóterep az ember és a gép közötti töretlen harmóniáról és megfellebbezhetetlen egyenlőségről szóló huszonegyedik századi utópisztikus csodákhoz, akkor az új század hajnala ennek homlokegyenest az ellenkezőjével köszöntött ránk. A technológia és a „lét” összeházasítása révén megteremteni remélt vágymechanizmusok - a határok nélküli gazdaságok nyitott globális rendszerei, a szüntelen mobilitás, az egyidejű kommunikáció és az internet felmérhetetlen nyilvános tere - éppen a véget nem érő sikerről szóló retorika jóvoltából, csalóka struktúráknak bizonyultak, amelyek jóval túlléptek eredetileg tervezett hatáskörükön.

Mégis minden vágyunk arra irányul, hogy létrehozzuk ezeket a nyitott rendszereket, mert általuk véljük biztosítani saját belső szabadságunkat a művészetben, a politikában, a technológiában ugyanúgy, mint környezetünkben. De mik is pontosan ezek a nyitott rendszerek, és hogyan teremtjük meg azt a kontextust, amelyben az elérésükre irányuló törekvésünk valóra válthat? Hol húzódnak határai, hogyan határozzuk meg, mikor vagyunk annak a küszöbén innen és túl, amit nyitottnak gondolunk vagy csak annak vélünk? Az internet egy rövid évtized leforgása alatt kijelölte a nyitott és globális társadalmi, kulturális, gazdasági és művészeti kifejezés színterét. Alapvető strukturális és konceptuális elve - a nyitott pályák korlátlan mátrixában történő mozgás és kommunikáció szabadsága, a kommunikáció igénye és kiterjedtsége által táplált önszervező és önfenntartó rendszerré való fejlődés - egy (Maturana és Varela fogalma szerint értett) ’autopoétikus’ nyitott rendszer modelljét nyújtja számunkra. A mediatizált terror korszakában ezek a nyitott rendszerek vajon elkezdik lebontani magukat, s végül puszta ellenőrzési mechanizmussá válnak (egy zárt szervezet által rögzített nyitott rendszerré), amelynek pontosan azok a zárt, para-kormányzati struktúrák jelölik ki határait, amelyeken belül eredetileg létrejött?

A DEAF04 - A nyitott rendszerek művészete ezeknek a vágyaknak a fizikailag behatárolható valóságát járja körbe kiállítás, fórum és bemutatók formájában, és bepillantást enged a látszólag nyitott rendszerek által kínált művészeti lehetőségekbe.

 

 

© 2004 - C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány