http://www.c3.hu/collection/koncept/

A KONCEPTUÁLIS MÛVÉSZET HATÁSA MAGYARORSZÁGON

A koncept dokumentumgyûjtemény bõvítésére és korrekciójára kérjük minden látogatónkat, remélve hogy a közös munka eredményeképpen pontosabb és alaposabb információk állíthatóak össze e mûvészeti gondolkodásmód magyarországi eredményeirõl. Az e-mailben küldött vagy személyesen eljuttattott információk rendszerezésérõl és folyamatos megjelenítésérõl a bemutató rendezõi gondoskodnak. Hozzájárulásukat, észrevételeiket köszönjük.

Peternák Miklós

A reflexiók a ... címre küldhetõk.
Kérjük, minél pontosabban jelezze, hogy mely szövegrészhez kíván megjegyzést fûzni. Lehetõség szerint levelének elsõ soraiba másoljon be néhány mondatot a szövegbõl, mely alapján pontosan tudjuk azonosítani megjegyzésének helyét.

Itt a tanulmány letölthetõ verzióját találja:

Itt a website-on megemlített tanulmányok folyamatosan bõvülõ és letölthetõ verzióját találja:


A nyitóoldalon található számokra kattintva érhetõek el a következõ anyagok:

  1. Peternák Miklós: A konceptuális mûvészet hatása Magyarországon

  2. Elképzelés ("a MÛ = az ELKÉPZELÉS DOKUMENTÁCIÓJA")
  Beke László felkérése "Elképzelés" témára
  (DIN A 4-es munkák - dosszié)

   Szerkesztés alatt, egyelõre nem elérhetõ.

  3. Az 1966-1980 közötti magyarországi avant-garde mûvészet kronológia kísérlete
  (Forrás: Maurer Dóra, Künstler aus Ungarn, Kunsthalle Wilhelmshaven, 1980)

  A kronológiát Maurer Dóra, Peternák Miklós, Seres Szilvia és St.Auby Tamás állította össze.

  A kronológia a beérkezett információk és kutatások alapján folyamatosan bõvül.

  4. A konceptuális mûvészet Magyarországon
  Elõadások a C3-ban.

  - 1997. szeptember 19., Maurer Dóra, Beke László és Károlyi Zsigmond
  - 1997. szeptember 26., Pauer Gyula és Szõke Annamária
  - 1997. október 2., Konkoly Gyula, Jovánovics György
  - 1997. október 5., A Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Uniója
     (V. - ad interim - diszpécser: St.Auby Tamás)

   Szerkesztés alatt, egyenlõre nem elérhetõ.

  5. Hajdu István: Concept Art
  Kísérlet egy mûfajtalan mûfaj rendszerezésére

  6. Beke László: Miért használ fotókat az A.P.L.C.?

  7. Beke László: Fotó-látás az új magyar mûvészetben

  8. Expozíció

  Beke László: fotó / mûvészet
  Körner Éva: A fotómontázs, mint a magyar avantgard harmadik hullámának reprezentatív mûfaja

1.
A konceptuális mûvészet lapjainak alján egy lábjegyzetmezõ található, melynek mérete változtatható. A lábjegyzet, illetve a szöveges rész linkjei újabb oldalakat nyitnak meg a szövegmezõ helyén. A szövegbe a BACK gomb megnyomásával lehet visszakerülni. Néhány link mások által készített, a témához kapcsolódó anyagot tölt le a hálózatról egy újabb netscape ablakban. Itt az ablak lekicsinyítésével láthatóvá válik az eredeti anyag, melybõl a link kiindult.

3.
A nyitóoldal hármas számára kattintva jutnak el a kronológia elsõ lapjára, ahol az animációból választott évszámra még egyet kattintva jelennek meg a választott év történései. Az animációhoz a BACK gomb megnyomásával lehet visszakerülni, illetve minden egyes év lapja tartalmazza a további évszámokat. Itt is, néhány link a hálózatról újabb anyagokat tölt le, melyek egy újabb ablakban jelennek meg: az ablak lekicsinyítésével láthatóvá válik az eredeti anyag, melybõl a link kiindult.

Korrekcióikat, észrevételeiket továbbra is várjuk.

Seres Szilvia