a mûvész azzal, hogy ír, nyelvi formát választ

Ne akadjunk fenn egyelõre azon, hogy az író, tudós stb. is ír, s akkor "ez" miért nem "az". Tekintsünk minden (koncept) írást olyan mûvészeti formának, amely megmutatkozik inkább, mint elmond vagy magyaráz valamit
(ld. még: 18. és 20. jegyz., valamint Erdély Miklós Marly téziseinek elemzése).