valóság-mûvészet szétválasztása és egymásra vonatkoztatása

Itt (látszólag) ellentmondást fedezhetünk fel: ez a mondat és az elõbb idézett wittgensteini felfogás mintha ugyanazt mondanák, s míg a fenti gondolatsort a koncepttel, ezt az állítást egy annak ellentmondó szemlélettel hozom kapcsolatba. Feloldásához újra Wittgensteint idézem. (i.m. 177.p.)
"6.522 Kétségtelenül létezik a kimondhatatlan. Ez megmutatkozik, ez a misztikum. (...)
  6.54 Az én kijelentéseim oly módon nyújtanak magyarázatot, hogy aki megért engem, végül    felismeri azt, hogy értelmetlenek, ha már fellépvén rájuk túllépett rajtuk.
(Úgyszólván el kell hajítania a létrát, miután felmászott rajta.)
Meg kell haladnia ezeket a tételeket, akkor látja helyesen a világot."

A koncept egy (mûvészeti) kísérlet a "létra elhajítására", amire a lehetõséget és kapaszkodót a megmutatkozik szó nyújtja.