C3  
C3 FŐOLDAL :: C3 INFO :: C3 GYŰJTEMÉNY :: C3 ESEMÉNYEK :: C3 KIADVÁNYOK :: C3 KERESÉS
C³ INFO
info(at)c3(dot)hu IN ENGLISH
ALAPÍTÓK & TÁMOGATÓK :: HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK :: PROJEKTEK

 

 

A C³ leírása, bemutatása:

A C³ megalapítása óta feladatának tekinti az új technológiák társadalmi befogadásának és használatának elősegítését, amelynek szükséges feltétele a kreatív tudomány, illetve a kísérletező, avantgarde művészet által szolgáltatott minták megismertetése, s új, példaértékű tartalmak létrehozása. A C³ központ ideális keretet biztosít minderre: kezdeményező, újító kísérleti tér, hely a szabad kutatás és kommunikáció, az aktív információcsere, az alkotó- és oktatómunka, művészeti képzelet kibontakoztatására.

A tudományos-technológiai újdonságok megismertetése és elterjesztése érdekében végzett tevékenységei között a C³, a Soros Alapítvány és a MATÁV támogatásával, több ezer nonprofit szervezetnek és magánszemélynek nyújtott Internet-hozzáférést, ingyenes tanfolyamokat szervezett, nyilvános és ingyenes Internet műhelyt működtetett, kifejlesztette a Freemailt, a publikus WebTerminál prototípusát és annak első darabjait, amelyeket nyilvános helyszíneken el is helyezett.
Lásd: C³ PROJEKTEK »»

A Soros Alapítvány kapcsolt vonali Internet és E-Mail hozzáférés pályázatán 1996 és 1999 között webhelyet kapott közel ezer non-profit szervezet, több száz iskolai könyvtár, mintegy száz önfejlesztő iskola, 20 pedagógiai intézet, az Országos Közoktatási Intézet 26 szolgáltató pontja, közösségi iskolák és városi könyvtárak elkészült honlapjai valamint postaládái a C³ Alapítvány létrejötte után is a C³ szerverén maradnak. A Soros Alapítvány programjai részére, valamint különböző önfinanszírozó felhasználók (pl. CEU-OSI) számára a C³ biztosít konnektivitást. Az önálló C³ Alapítvány 2000. augusztusában, az Internet Szolgáltatók Tanácsa tagjaként, online domain regisztrációs és name szerver szolgáltatást indított. A C³ aktív alakítója az új technológiák bevezetésének, kezdeményezője e célból indított hazai és nemzetközi projekteknek (ATM, ADSL, streaming media, video on demand, stb.). C³ új, társintézményekkel (ELTE, MTA SZTAKI, Matáv) közös, az IKTA program által támogatott nagy sávszélességű internet projektje is ezt példázza.

A C³ Műhelypályázat valamint a nemzetközi rezidencia program keretében a C³-ban létrejött, vagy kizárólag a C³ stábja által készített művészeti munkák és rendezvények létrehozása, vagyis a művészeti produkció meghatározó eleme a C³-nak, mint új típusú médiaintézetnek. Eredményeit nemzetközi bemutatókra való meghívások, társintézményekkel létrehozott, közös projektek jelzik, a C³ honlapján megtalálható Gyűjtemény megőrzési helyük, illetve a webes munkák adekvát bemutatási formája.

A C³ Archívum a hagyományos könyvtári (nyomtatott kiadványok, CD- és videótár, művészeti adatbázis) tevékenység mellett a hálózati publikálást is jelenti: 2000-ben kezdte meg a C³ a magyar videóművészet fontos eredményeinek megmentését és hozzáférhetővé tételét, amely folyamatos komoly munkát jelent a továbbiakban is. Az eddig feldolgozott archívum kutatható a weben: http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/index.html.

Nyilvános rendezvények megrendezése a C³ jellegéből adódóan, kisebb csoportok és szakmai, célzott közösségek számára nyújthatnak újat, míg a kiállítások, nagyobb rendezvények megrendezése célszerűbbnek bizonyult külső helyszíneken, társintézményekkel közös szervezésben. A C³ folytatja médiaelméleti, kritikai előadássorozatát és műhelytalálkozóit, rendszeresen nyílt napot tart, és bemutatja a régióban működő társintézményeket. Nagyszabású kiállítás- és rendezvénysorozatát folytatva, 1999-ben Perspektíva címmel, 2000-ben MédiaModell címmel együttműködési szerződés keretén belül a Műcsarnokban rendezett kiállítást, gazdag kísérőrendezvényekkel együtt.

A C³ működésének fontos eleme a kiadványok készítése, értve ez alatt mind a nyomtatott, mind az elektronikus kiadványokat. 2000-ben indult a C³ művészeti folyóirata a weben Exindex (http://exindex.c3.hu/) címmel, amely a hazai képzőművészetről nyújt naprakész információt, kiállításlistával, interjúkkal, művészek teljes portfoliójával, hazai és nemzetközi művészeti pályázatokról szóló ismertetőkkel. Folyamatos munkát jelent az SCCA adatbázisának felújítása és Interneten való elérhetővé tevése. A C³ teljes honlapja folyamatos kiadványként tekinthető, állandóan újuló tartalmával, médiatörténeti és médiaelméleti kutatások eredményeinek elérhetővé tételével; a SCRIPTA oldal bővítésével, amely irodalmi és tudományos periodikák szövegeit teszi elérhetővé; a Soros Alapítvány Periodikák az Interneten pályázatán nyertes kulturális folyóiratok hálózati megjelenésének folyamatos biztosításával.

A nemzetközi kapcsolatok kialakítása terén a C³ megalakulásától fontos lépéseket tett. Alapító és aktív tagja az ENCART (European Network of Cyber Art) hálózatnak, részt vesz az ECB (European Cultural Backbone) tevékenységében, amely mintegy húsz tagjával a kulturális és közösségi szférák bevonását célozza, a hálózati kommunikáció előnyeit felismerhetővé téve. Négy éven át vett részt az EMARE (European Media Artists in Residency Exchange) programban, tagja a ResArtis nemzetközi művészeti rezidenciaközpontok hálózatának, valamint aktív szerepet vállal a Soros Kortárs Művészeti Központok (SCCA) hálózatból alakult ICAN (Nemzetközi Kortárs Művészeti Hálózat) egyesület munkájában.

A C³ olyan intézmény, mely a mindenkori innovációban érdekelt, támogat és kifejleszt olyan projekteket, melyek nem közvetlen kereskedelmi érdekeket szolgálnak, illetve szokatlan, újszerű felfogásuk miatt nem feltétlen remélhetnek piaci támogatást. A C³ ezért közcélú intézmény, érdekei túlmutatnak a napi aktualitások és profit szféráján, a szellemi tőke és a szenzuális értékek felé. A C³ Alapítvány célja, hogy a sikeres működés kereteit megtartva, eddigi értékeit vállalva feleljen meg az új kihívásoknak, adekvát választ adva a világméretű kommunikációs átalakulás kérdéseire.

 

C3 FŐOLDAL :: C3 INFO :: C3 GYŰJTEMÉNY :: C3 ESEMÉNYEK :: C3 KIADVÁNYOK :: C3 KERESÉS