Bárkaszínház
Criticai Lapok
Európai Füzetek
EX Symposion
Fons
Gond
Hatodik Síp
IRIS
Jelkép
Klio
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvõr
Pro Philosophia
Szép literatúrai ajándék
Szociológiai Figyelö
Tandem
Törökfürdõ
Vár ucca tizenhét
Thalassa

PERIODIKÁK AZ INTERNETEN

A Soros Alapítvány 1999-ben meghívásos pályázatot hirdetett meg olyan folyóiratok digitális megjelentetésének elõsegítésére, amelyek viszonylag alacsony példányszámban látnak napvilágot, és olvasói körül rendelkezik internet-hozzáféréssel.

A programra meghívott, többségükben tudományos, vagy igen szûk rétegigényeket kielégítõ kulturális folyóiratok megismerkedhetnek a digitális megjelentetés már létezõ, mûködõ példáival, illusztrálva a programban rejlõ (költségkímélõ) elõnyöket, a távlati perspektívákat, a referenciarendszerek flexibilitását, valamint az olvasókkal kialakítható kapcsolat interaktív jellegét. A digitális megjelenésre vállalkozó lapok weboldalának ekészítéséhez és a szerzõk honoráriumához nyújtott támogatást az Alapítvány.
A C3 Központ web-tanfolyamokat biztosított a programban résztvevõ szerkesztõségek számára.