ELÕSZÓ-Vajon különleges-e az az idõ, melyben élünk?
-Áttekinthetõ-e még a 'fejlõdés' során folyvást átrendezõdõ világ?
-Mennyire kerültünk közel a kozmikus kezdet, az élet keletkezésének vagy a tudat mûködésének megismeréséhez?
-Átláthatóak-e a jelenleg zajló globális gazdasági és pénzügyi változások?
-Fenntartható-e bolygónkon a dinamikus egyensúly állapota, úgy ökológiai, mint gazdasági vagy szocio-kulturális tekintetben?
-Vajon képesek leszünk-e az egyre elodázhatatlanabbnak tûnõ önkorlátozásra?
-Mennyire gyorsultak fel technikáink, és milyen hatással vannak ezek társadalmainkra?
-Kik, honnan és hogyan irányítják világunkat?
-Ellenõrizhetõk-e még a globalizálódó világunkban zajló folyamatok?
-Milyen személyes konzekvenciákra, életstratégiákra vezethet mindez?

Úgy tûnik, a bizonytalanság és tanácstalanság korát éljük. Az eddig érvényesnek látszó elgondolások kérdésessé, s fejlõdés eddigi útjai kétségessé kezdtek válni. A jövõre nyíló kilátások új gondolkodásra és új ethosz kialakítására késztetnek. A beszélgetéssorozat tudósai, gondolkodói, mûvészei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabb és teljesebb képet nyerjünk civilizációnk állapotáról, világunkról, és benne önmagunk helyzetérõl. Miként talán ahhoz is, hol ér véget mai tudásunk, és mekkora az ismeretlen univerzuma körülöttünk.
Ebbe a kötetbe az 1991 óta készült mintegy félszáz beszélgetésbõl válogattunk. Együttes megjelenésük nyilvánvalóvá teszi rejtett összefüggéseiket, az ezredforduló szellemi horizontjának egyedülálló mintázatát.