Külön köszönettel tartozunk:
CZINKOTZKINÉ BALASSA MÁRIÁNAK
BALOGH LAJOSNAK
ENGELBRECHT LÁSZLÓNAK
KOPPER JUDITNAK
TÁLAS ANNAMÁRIÁNAK


Az Ezredvégi beszélgetések egy részét a TELEVIDEO videokazettán kiadta,
továbbiak megjelentetését
a közeljövõben tervezi.


KIJÁRAT KIADÓ, Budapest, 1998
Felelõs kiadó PÁLINKÁS GYÖRGY
Borítóterv ELN FERENC
Kötetterv BÁCSI ISTVÁN
Tördelte a WINDOR BT.
Megjelent 23,5 ív terjedelemben
Nyomta az ARGUMENTUM KIADÓ nyomdaüzeme
Felelõs vezetõ
ROZNAI ZOLTÁN


©MONORY M. ANDRÁS, TILLMANN J. A., 1998
©KIJÁRAT KIADÓ, 1998

ISBN 963 9163 23 9