Hannes Böhringer:

Szinte semmi.
Életművészet és más művészetek


A könyv a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozatán alapul. Ebben olyan művészeti fejlemények transzparens elemzését adja, amelyek meghatározó érvénnyel vannak jelen a mai világkultúrában (a fluxus, a filozófiai életművészet, az amerikai mitológia a western világában). Szokatlan összefüggésekben mozgó gondolkodásának köszönhetően a mai szellemi folyamatok rendkívül áttetszően tárulnak föl. Tömör és egyszerű stílusánál fogva könyve egyaránt számíthat a filozófia, valamint a művészet iránt érdeklődő olvasók, mind pedig a szakmai közönség érdeklődésére.

   Gondolatok filozófia és művészet viszonyáról

   Semmi különös. A fluxusról

   A vortexről

   Szinte semmi

   A western mint civilvallás

   Életművészet

   Filozófia a művészeti főiskolán

   Egyszerűvé válni

   Lenin diszkontba megy

   A nadrágzseb

   Életművészet, újra a szemlén

   Filozófia nyílt mezőn (Beszélgetés)


Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám
Budapest, 2006

Válogatta és szerkesztette: Tillmann J. A.
Fordította: Nádori Lídia (A nadrágzseb) és Tillmann J. A.
A fordítást ellenőrizte: Maleczki József

A fordítás alapjául Hannes Böhringernek 1993 őszén,
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozata,
valamint kézirat szolgált.

c Hannes Böhringer
c Tillmann J. A. (Hungarian translation), 2006

< fõoldal | fordítások >