Képek a városról

28,7 kb

A "Szent Gotthárd templom"-ból
magtár lett, ma - kibővitve - színház

72,0 kb

Széll Kálmán tér

49,1 kb

Az öldöklő csata hírét örökítő
dombormű (Kiss Sándor alkotása)
a színház bronzkapuján

50,5 kb

"Iskola a Rábán", ma
Vörösmarty Mihály Gimnázium
néven sokasítja a kiművelt emberfőket

89,3 kb

Dorffmaister István:
III. Béla megalakítja a
szentgotthárdi apátságot. 1795-96

39,0 kb

Az 1791-ben készült
kovácsoltvas díszkapu
keretezi a templom látványát

20,8 kb

A kolostor épülete ma
a Polgármesteri hívatalnak ad otthont

72,0 kb

A temetői kápolna körül nyugszanak
azok, akiknek munkája nyomán
kibontakozott a város

42,8 kb

A Széll Kálmán tér madártávlatból

43,1 kb

A "Stájer ház" a kaszagyár osztrák
munkásai lakásának épült, ma múzeum

34,3 kb

Szép környezetben történik
az idös korúakkal törödés

20,8 kb

A természetnek bája
van és megnyugtat.
Vigyázzunk rá!