Ipar, gazdaság
Az 1990-es évek változásai alapvetõen kettõs hatással voltak Szentgotthárd gazdaságára. Egyrészt az elavult struktúrájú, zömmel keleti piacra termelõ üzemek sorra tönkrementek. Másrészt a város kedvezõ földrajzi fekvése, a település hagyományos ipari jellege, a foglalkoztatottság terén végbemenõ drámai változások és a nyugati tõke kitartó érdeklõdése új fejlõdési irányt jelölt ki. Ennek megvalósítását segítendõ Ipari Park létrehozását határozta el Szentgotthárd város vezetõsége. Ez a forma lehetõséget nyújt úgynevezett "zöldmezõs" beruházások megvalósítására, hisz teljes infrastruktúrával ellátott területet biztosít a vállalkozó számára. Ezzel párhuzamosan megindult a privatizáció a selyemgyár és a kaszagyár területén is. Szentgotthárd hagyományosan ipari jellegû település. A város és a környék lakóinak ipari kultúrája generációk során hagyományozódott át, így vált lehetségessé, hogy a mai munkavállalók megfeleljenek a nyugat - európai technikai és munkaszervezeti követelményeknek.