Élet a városban

Szentgotthárd 1983-ban hivatalos városi rangot kapott, miután egyesítették Farkasfa, Jakabháza, Máriaújfalu, Rábafüzes és Rábatótfalu településekkel. Lakóinak száma: 9570. Szentgotthárd fejlett, jó színvonalú intézményhálózattal rendelkezik.

A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a négyosztályos képzés mellett az 1991/92-es tanévtől nyolcosztályos is folyik.

Az Arany János Általános Iskolában a Zsolnay-program szerint folyik a magyar nyelv-és irodalom oktatása.

A Széchenyi István Általános Iskolában 21 tanulócsoportban folyik az oktatás. Van testnevelési tagozata. A nemzetiségi nyelvoktatás keretében szlovén és német nyelvet tanulhatnak a diákok.

A III. Béla Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola ipari tagozatán sokféle szakmát sajátíthatnak el a diákok.

A Művelődés Háza és Színházban jelenleg hat amatőr művészeti együttes és két énekkar működik. A színházi előadások folyamatosan szerveződnek a felnőttek és a gyerekek számára. A komoly-és a modern zenei koncertek népszerűek: egész évben folynak. A képzőművészek a színház aulájában rendezik meg a kiállításaikat. Az ismeretterjesztő előadások és a tanfolyamok számát és témáját az igények határozzák meg.

Önállóan működik a Közéletért, kultúráért, Környezetért Alapítvány, amelynek kiadásában jelenik meg a Gotthárdi Hírek című havilap.

A város zenei életében fontos szerepet tölt be az 1980-óta működő Zeneiskola.