HÍREK A SZENT-GOTTHÁRD SZÁZ ÉVVEL EZELÕTTI SZÁMAIBÓL

Köszönet - Lukács János zsidai vendéglõs e hó 3-án nyitotta meg új vendéglõjét. A Szent-Gotthárdról ezen alkalommal kirándultak száma jóval felülmúlta a derék vendéglõs minden várakozását, miért is indíttatva érezte magát arra, hogy vendégeinek e helyen is nyilvánosan fejezze ki hálás köszönetét. Egyszersmind bocsánatot kér mindazoktól, kik helyet már nem kaphattak, s kényszerültek visszafordulni. Kívánjuk a derék vendéglõsnek, hogy mentül többször kényszerüljön hasonló ok miatt bocsánatot kérni.

A Szent-gotthárdi kisdedóvoda évzáró ünnepélyét követõ napon 1898 évi július hó 10-én a Nagykolompos vendéglõ kerti helyiségében táncmulatságot rendez. Kivonulás az óvodából zeneszó mellett d. u. fél 3 órakor. Belépõ-díj fejenkén 30 kr. A költségek levonásával fennmaradt esetleges tiszta jövedelem az óvónõk által játékszerek beszerzésére fog fordíttatni.

A szent-gotthárdi kereskedõ ifjak asztaltársaságának f. hó 3-án táncmulatsága fényesen sikerült. A kedvezõ idõjárás, a gyönyörû kert, a fényesen díszített tánczhelyiség, az óriási számban megjelent vendégek, az asztaltársaságnak az elõzékenységben kifogyhatatlan és a tánczban fáradhatatlan tagjai meg a Dani bandája oly jó kedvet gerjesztettek, mely a mulatozók távozását a lehetõ legkésõbbre halasztotta. Reméljük, hogy az életrevaló asztaltársaság mulatságait mentõl többször fogjuk élvezhetni.

1898 július 10.

Köszönetnyilvánítás - A szent-gotthárdi kereskedõ ifjak asztaltársaságának elnöke, Singer Sándor szíves volt az e hó 3-án rendezett nyári tánczvigalom tiszta jövedelmébõl hozzám, a szent-gotthárdi Erzsébet kórház betegápolási alapja javára öt frt-ot eljuttatni. Ezen kegyes adományt már csak azért is a legnagyobb köszönettel vesszük, mert azzal a tisztelt asztaltársaságnak elsõ életjele már is jótékony tettekben nyilvánult meg. - Szücs István, a kórházegylet elnöke.

1898 július 17.

Adomány- A szent-gotthárdi kereskedõ ifjak asztaltársasága nevében Singer Sándor elnök 3 frtot küldött az állami gimnázium segélyegyesülete javára. A nemes adományért az egyesület nevében ezen az úton mond köszönetet az elnökség.- elzé -