A Szép literatúrai ajándék e különszámában közölt szövegek a sellyei
Déja vu, presque vu - emlék, emlékezés címû
Irodalmi és Bölcseleti Táborban, 1998. júliusában
elhangzott elõadások szerkesztett változatai.A tábor szervezõi köszönetet mondanak a sellyei Mûvelõdési Központ
igazgatójának, Kádár Zoltánnak, akinek áldozatos munkája nélkül a találkozó
nem jöhetett volna létre. Köszönettel tartozunk továbbá Pék Lászlónénak,
Odorics Ferencnek, Fogarasi Györgynek, Palka Ritának, Lénárd Katának, Farkas Zsoltnak,
Fekete Zoltánnak, Kotormán Norbertnek, Mohácsi Andrásnak, Nyári Zsoltnak,
a Bululu akció mûvészeinek, és még mindazoknak, akik munkájukkal, mûveikkel és
ötleteikkel hozzájárultak a tábor sikeréhez.A lebonyolításban a czóbel minka társaság,
a Szép literatúrai ajándék és a Virág Benedek Alapítvány mûködtek együtt.
A találkozót a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Közoktatási Minisztérium
Felsõoktatási Programfinanszírozási Programja, a Soros Alapítvány
és a TEMPUS PHARE anyagilag támogatta.Deák Botond, Mekis D. János, Müllner András