Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

133. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2009. április-június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a "nyelvi helyesség" fogalmáról

Antalné Szabó Ágnes: A különírás és az egybeírás rendszeréről

Nyelv és stílus

Szathmári István: Kazinczy stilisztikai nézeteiről - még egyszer

Kemény Gábor: Prózastílus-jellemzés kvantitatív módszerrel

A nyelvtudomány műhelyéből

Wacha Imre: A prózai beszéd ritmusáról

Evellei Kata: A téves szótalálások kiváltó okai

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Érdekes növénynevek V.

Büky László: Bosnyáknyakú tyúk

Szemle

Nyomárkay István: Rövid horvát és szerb nyelvtörténet (Ismerteti: Albert Sándor)

Pomogáts Béla: I. Magyar irodalom Erdélyben (1918-1944). II. Irodalmi dokumentumok (Ismerteti: Málnási Ferenc)

Benő Attila: Kontaktológia. A nyelvi kapcsolatok alapfogalmai (Ismerteti: Málnási Ferenc)

A Nyelvőr hírei

Heltainé Nagy Erzsébet: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2008. évi munkájáról

Nagy L. János: A helyesírás tél végi ünnepe Gyulán

A Nyelvőr postájából

Kis Tamás: Egy hiányzó adatról

Cseresnyési László: Megjegyzés Szili Katalin Epilógusához

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza