Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

Google

Web www.valtozovilag.hu

...olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói...

Mózes

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

   

Tudás, kreativitás, felelősség

 

 

 

A tudás 365 napja utolsó előadása talán megengedheti magának, hogy kilépjen a szabályos keretből és kivételesen mérlegkészítéssel, helyzet- és önelemzéssel, és természetesen némi jövőbe tekintéssel próbálkozzon meg.

 

A mérleg

 

2002. január 1-jén vállaltuk, hogy attól a naptól egy éven keresztül minden nap egy új előadást teszünk közzé a Változó Világ internet portáljára. Így is történt és most, 2002. december 31-én fel is tesszük ezt, a 365-ik összeállítást.

Készíthetők ezek után különféle statisztikák A tudás 365 napja első évéről. Összeszámolhatjuk az előadások betűinek számát, a műfajok, a szakterületek és a források eloszlását stb. Nem új megfigyelés, de oly találó: a statisztika – jelen esetben is – sokat mutat a valóságból, a lényeget mégis eltakarja.

Sajnos nem rendelkezünk külön adatokkal arról, hogy a Változó Világ portál látogatói közül hányan látogatták meg A tudás 365 napja előadásait, esetleg csakis azokat. Ilyen szempontból a „hivatalosan” regisztrált látogatók száma (126) nem lehet releváns, mert ennek az önkéntes regisztrációnak egyelőre semmilyen funkciója és jelentősége nem volt, bizonyára az erre való lehetőséget sem fedezték fel számosan. Előadásokat 35-en küldtek be, ezek közül egyelőre csak 19-et tudtunk felhasználni, néhány előadás a későbbiekben kerül fel az internetre. Ugyanakkor az előadás beküldési pályázatunk változatlanul érvényben marad.

 

A helyzet

 

A Változó Világ jelen kísérlete – így például a francia eredetivel szemben is – a szervező anyagilag szerény lehetőségeiből adódóan az internetre korlátozódott. Ennek, ahogy szokott lenni, több előnye és megannyi hátránya is van. Ez utóbbiak között említendő a sok potenciális érdeklődő kihagyása.

Előnyként értékelendő viszont az, hogy az interneten való elérés kizárólagossága fókuszba hozza az interneten való tartalomszolgáltatás még távolról sem kiismert-feltalált formáit és módszereit. Mindannyian szemtanúi vagyunk a technika, pontosabban a hardver és szoftver bámulatos fejlődésének. Egyre gyorsabb és megbízhatóbb számítógépeken, egyre nagyobb, szem- és látványbarát képernyőkön keresztül, egyre fejlettebb programok diszkrét szervezésében zúdul ránk az információ, a mozgó kép, a hang. Az internetező-internet kapcsolat sem a régi egyoldalú (ezt az egyoldalúságot természetesen nem kell bántó, negatív minősítésként értelmezni, hiszen nincs egyoldalúbb kapcsolat mint az olvasó és a könyv kapcsolata, de kinek jutna eszébe ezért ostorozni a könyveket). A mai internetező-internet kapcsolat dinamikus vagy interaktív jellege kétségtelenül új minőséget jelent, éspedig több vonatkozásban. Mert ide tartozik az internetező véleményének megkérdezésétől az ezernyi új szolgáltatás biztosításáig nagyon sok hasznos, fontos és kényelmes lehetőség is. A lényeg mégis változatlanul az, hogy maga az internet egy összefüggő, vonzó, csábító linkekkel egy globálissá összetűzdelt „élményfelület”. Olyan virtuális vidámpark, ahol lecsúszunk a vizes csúszdán és belepottyanunk a körhintába, annak leugrunk a műjégpályára és így tovább vég nélkül és gond nélkül. Csodálatos képessége ennek az elvarázsolt vidámparknak, hogy szinte bármikor és bárhol vissza is húzódhatunk a színes lármás kavalkádtól, elbújhatunk egy csendes zugba, ahol nyugodtan elolvashatunk egy regényrészletet, egy  friss vagy régi cikket.

Ezek a lehetőségek valóban rendelkezésre állnak, de mégis általánosnak mondhatjuk azt a tapasztalatot, hogy az értékes és igényelt információk, ismeretek megtalálása, alkalmi vagy tartós hasznosítása gondot jelent, számtalan bizonytalanságot tartalmaz. Úgy is mondhatjuk, hogy az internet használata kulturális értelemben még meglehetősen amorf. Még kialakulatlanok azok a műfaji és intézményi megoldások, amelyek majd bizonyosan megadják az internetnek azt a forradalmasító hatását, amelyet ma még csak sejteni lehet.

Ebből a szemszögből nézve A tudás 365 napja kezdeményezése rendkívül szerencsés kísérleti terep.

 

Önelemzés

 

A Változó Világ szerkesztősége tisztában van eszközeinek, lehetőségeinek szűkös voltának. Ez komoly mértéktartásra és önkritikára késztet, ami talán nem látszik az internet portálunk fejlesztésének alárendelt alkotó erőfeszítéseken. Valóban úgy gondoljuk: minden egyes terv megvalósítását gátolja ezernyi nehézség, de nagy baj van ott, ahol ezek minden munkát, minden igyekezetet megbénítanak.

Nem szeretném elhallgatni azt, hogy annak ellenére, hogy igyekeztünk ésszerűen és körültekintően szervezni és fejleszteni munkánkat, építeni A tudás 365 napja templomát, kisebb-nagyobb hibákat vétettünk, mulasztottunk. Látogatóink nagy közösségével szemben, egy-egy szerző vagy éppen levelezővel szemben is. Egy-két alkalommal tőlünk függetlenül bekövetkezett probléma is izgalmat okozott. Bízunk abban, hogy összességében még sem szégyenkeznünk kell, hanem látogatóink, partnereink és barátaink bizalmát élvezve, folytathatjuk a megkezdett munka.

   

Jövőbe tekintés

 

„’A történelem vége?’ címmel jelent meg 1989-ben az USA külügyminisztériumi elemzőjének, Francis Fukuyamának az a tanulmánya, amely azután több évig kedvelt vitatéma volt a társadalomtudósok különféle köreiben. Fukuyama szerint a kommunizmus bukásával tulajdonképpen véget ért a történelem, mert egyértelművé vált, hogy a liberális demokrácia és a piacgazdaság végső megoldást jelent az emberiség problémáira. Nos, az eltelt évek bebizonyították, hogy önmagában a piacgazdaság nem jelent megoldást ott, ahol eddig nem volt, viszont a hidegháború vége nemcsak a legyőzöttek, de a győztesek politikai rendszerein belül is messzemenő változásokhoz vezet.” – írta Andor László („Amerikai politika”, Változó Világ 21.). Változó, de hitelt érdemlő becslések szerint az ember több mint 2 millió éve, azaz kb. egy milliárd napja használja a tűzet. Aki tűzet használ, az sokat tud. Mi a 365 az 1 milliárdhoz képest?

 

Hiszem, hogy a történelem elkezdődött.

Hiszem, hogy nem ért véget.

Hiszem, hogy soha nem ér véget.

Előttünk 2003. év 365 napja.

Elég feladat...

Tessék tudni! A tudás hatalom.

   

Szimeonov Todor

 

U. í.

 

A tudás 365 napja előadássorozatánál a közzétett és határozatlan időre megőrzött előadásokon utólag nem szoktunk változtatni. Jelen összeállítás kivétel lesz, tekintettel jellegére (mérlegkészítés, elemzés – amihez érthető módon némi idő is kell), illetve a közzététel időpontjára (szilveszter – az óév vidám önfeledt búcsúztatása).

És ha már szóba került: vidám, önfeledt szilvesztert, majd boldog új évet kíván mindenkinek a Változó Világ szerkesztősége!

 

Sz. T.

 

 


 

Vissza

 

Beszélgetések az Új Kertben :: Poesis :: Emberhit :: Változó Világ Mozgalom

Nyitó oldal :: Olvasószolgálat :: Pályázatok :: Impresszum

Az oldal tartalma a Változó Világ Internetportál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 1988-2010

 

Site Meter