Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

Google

Web www.valtozovilag.hu

...olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói...

Mózes

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

   

Nyugat-afrikai gyerekek felvilágosítása rádió segítségével

 

 

 

Az NGO által 1937-ben alapított „PLAN International” Szervezet
A PLAN International nemzetközi, humanitárius, gyerekközpontú szervezet vallási, politikai vagy kormány-kapcsolódások nélkül. A Child Sponsorship (Gyermek Segítés) a szervezet legfontosabb alapítványa. A PLAN olyan világ létrehozásán fáradozik, amelyben a gyerekek a társadalom teljes jogú résztvevői, és amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és az emberi méltóságot.
A szervezet több mint negyven országban, több mint százezer gyereket, családot és közösséget támogat oktatási, szocializációs, egészségügyi és a szülők jövedelem szerző képességét javító projektekkel, valamint a rendelkezésre álló források jobb kihasználásának segítésével.

A Gyermekek Jogai
Az ENSZ-nek a Gyermekek Jogairól szóló konvencióját 1990 szeptemberében nemzetközi szinten elfogadták, és a nyugat-afrikai régió kormányai is ratifikálták. A konvenció kimondja, hogy a gyermekeknek a felnőttekkel azonos jogaik vannak, és egyben kötelezi a ratifikáló országokat, hogy biztosítsák e jogok tiszteletben tartását polgári, politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági területeken. E fejlemények ellenére a gyermekhalandóság, az írástudatlanság, a gyermekmunka és kizsákmányolás jelenlegi aránya arra utal, hogy több gyermek-jogot még mindig nem tartanak tiszteletben.
A konvenció megalkotói arra a felismerésre jutottak, hogy a gyermekek jogairól szóló jogszabály megismertetése a világgal elsőrendű feladat. Az UNICEF, amely a gyermekek jogainak fontos szószólója, megállapította, hogy „a gyermekek jogaiban akkor fog beállni alapvető változás, ha a folyamat aktív részeseiként maguk a gyerekek eleget tudnak jogaikról ahhoz, hogy követelhessék őket.” Ahhoz, hogy a gyermekek jogairól szóló szabályozás valóság legyen, először is a gyerekeket kell ellátni a megfelelő információval jogaikat illetően, és a szüleikben, gondviselőikben tudatosítani kell ezeknek a jogoknak a következményeit.
A PLAN rádiós projekt átfogó terve Nyugat-Afrikában az, hogy az ENSZ-nek a gyermekek jogairól szóló konvenciójában foglaltakat segítsen napi valósággá alakítani a nyugat-afrikai gyermekek számára. A rádiós projekt célja tehát az, hogy a gyermekek és gondviselőik megértsék és támogassák a gyermekek jogairól szóló konvenció betartását.
A gyermekek közreműködésével és a gyermekek számára készült rádióműsorok (Radio Gune Yi, Szenegál), és a gyermekek jogaival kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányok (Gyerek vagyok, de vannak jogaim!, Togo, Burkina Faso, Guinea, Mali, Szenegál) arra hivatottak, hogy ráirányítsák mind a gyerekek, mind a gondviselők figyelmét: a gyerekeknek jogai is vannak, nem csak szükségletei. Az olyan régiókban, mint Nyugat-Afrika, ahol nagyon erős a szóbeliség, és magas az írástudatlanság, a tömegkommunikáció leghatékonyabb eszköze a rádió.

A Radio Gune Yi program Szenegálban
A Radio Gune Yi Szenegálban 1995-ben indult, és e nemzeti műsorszóró RTS (Szenegáli Rádió és Televízió) sugározza. Ez az egyetlen olyan adás, amely büszkén állíthatja magáról, több ezer gyerek hallgatja. A Radio Gune Yi számos újdonságot hozott a kelet-afrikai rádiós gyermekműsorok területén. A műsort 9-15 éves gyerekek vezetik, a fiúk és lányok száma azonos, ezzel is erősítve a nemek egyensúlyát, és ami még fontosabb minden héten más gyermekek hallhatók a műsorban.
Komoly kihívást jelentett az a törekvés, hogy a műsort stúdión kívül, és Dakaron, a fővároson kívül, változó helyszíneken, főleg olyan PLAN falvakban rögzítsék, ahol munkatársaink biztosítani tudják a szükséges infrastruktúrát.

A Radio Gune Yi fő céljai a következők:

 • Támogatja a Gyermekek Jogait, különös tekintettel a szólásszabadságra, és az információ-hozzáférésre.
 • Tájékoztatást és támogatást nyújt az oktatás, egészségügy, és a környezetvédelem területén.
 • Támogatja a gyermekek szórakozását, mivel a Gyermekek Jogairól szóló konvenció 31. §-ának értelmében a gyermekeknek joguk van játszani.
 • Bátorítja a szenegáli fiatalokat abban, hogy társadalmuk aktív résztvevői váljanak.
 • Bátorítja a közösségi döntéshozókat abban, hogy döntéseikben figyelembe vegyék a fiatalok törekvéseit és gondjait.
 • Középpontba állítja a gyermekek kreativitását és azt a képességét, hogy döntsenek sajátmagukról.


A Radio Gune Yi elsősorban Wolof nyelven szólal meg, mivel ez Szenegál nagy többségének első nyelve. Ezenkívül néha, főleg a fővárosban a franciául.

Milyen akadályokat kellett leküzdeni a célok elérése érdekében?
1. PLAN International be akarja vonni a támogatandó gyerekeket. Ezek a gyerekek az országban a legszegényebbek. Előfordul, hogy nem is tudják magukat pontosan kifejezni, és időbe telik, mire önbizalmat gyűjtenek ahhoz, hogy szerepet vállaljanak a műsorban.

2. A műsor házigazdái minden alkalommal más gyerekek, ezért a tartalom és az előadásmód időnként hasonló.

3. A stúdión kívüli, különböző helyszínekről történő közvetítés jelentős nehézséget jelent. Sok egyeztetésre van szükség, mivel a stábnak minden közvetítésre utaznia kell.

4. A külső helyszín nem mindig alkalmas felvételre. Sok faluban nincs áramellátás, ezért vinnünk kell magunkkal a saját áramfejlesztőnket.

5. Előfordul, hogy nehezen találjuk meg a külső kapcsolatainkat, mivel a stáb központja Dakarban van.

6. Végül, noha a nemzeti műsorszóró arról biztosított minket, hogy minden szenegáli faluban vehető adásunk, néhány régióba a műsor mégsem jut el, mert vagy eltört az antenna, vagy az adás gyenge.

1995. decemberi indulása óta a Radio Gune Yi sikeres műsorrá vált, sőt mára már elmondhatja magáról, hogy a legkedveltebb ifjúsági rádióműsor Szenegálban. A Radio Gune Yi eddig már több mint 150 faluba látogatott el, és több mint 1500 gyerek volt az adás házigazdája. Közel százezer lakos, többségében gyerek látogatott el a felvételekre. A Radio Gune Yi-t 1999-ben jelölték a New York-i Nemzetközi Rádiós Fesztiválon, és a gyermekműsorok kategóriájában elnyerte az első díjat.

A Kommunikációs Fejlesztő Központ (KFK) /Center for development Communication/ értékeléséből levonható tanulságok


A rádió megfelelő eszköz az ügynökségek számára arra a célra, hogy támogassák a gyermekjogokat Afrikában, mivel széles körben elterjedt és hozzáférhető. Az értékelés eredményei megerősítik azt a feltevést, hogy a rádió Afrikában olyan jelentős kommunikációs eszköz, amely segítheti a gyermekek szólásszabadságának térnyerését. A rádió hatékonyan növelheti a gyerekek lehetőségét arra, hogy társadalmi vagy kulturális információhoz jussanak, és gyakorolják azt a jogukat, hogy kifejezzék nézeteiket minden őket érintő területen.
A gyerekek akkor hallgatnak egy rádióműsort, ha úgy érzik, hogy érdekes és érinti az ő életüket.
A gyerekek akarnak és tudnak saját témát választani. A RGY-val kapcsolatos tevékenységek túlnyomó többségében (kutatás, oktatás, felvétel) a gyerekek teljes mértékben részt tudnak venni, és egyúttal felkészíti őket arra, hogy szabadon kifejtsék nézeteiket. A gyerekeknek van önálló véleményük minden lényeges kérdésben, ha lehetőséget kapnak arra, hogy javaslatot tegyenek a műsorkészítés kutatási fázisában. A résztvevők gyorsan tanulnak, ha oktatásban részesítjük őket, és modellként szolgálnak a műsor felvétele során mindazok számára, akik a felvételre látogatóként eljönnek. Az adatok azt mutatták, hogy a műsorok informáló hatása igen nagy. Azoknak a gyerekeknek, akik rendszeresen hallgatják a RGY-t, 80%-a már hallott a Gyermekek Jogairól, míg a műsort nem rendszeresen hallgató gyerekeknél ez az arány csak 42%.
A gyermektől-gyermeknek módszer működik, és ugyanígy működik a gyermektől-felnőttnek módszer is. Az értékelés bebizonyította, hogy a gyerekek hatékonyan teremtenek kapcsolatot más gyerekekkel. Ezért az RGY-nek alapfeladata, hogy elsődleges hallgatósága számára fontos témákat tűzzön műsorára. De a felnőttek is úgy nyilatkoztak, hogy tanulnak abból, amit a műsorban szereplő gyerekek elmondanak. A felnőtt válaszadók kb. fele nyilatkozott úgy, hogy az RGY hírközlő műsor, míg a válaszadó gyerekek 41%-a inkább szórakoztató műsornak nevezte az RGY-t. Mind a felnőttek, mind a gyerekek úgy nyilatkoztak, hogy azért hallgatják az RGY-t, mert sok új dolgot tudnak meg belőle, és ugyanakkor érdekes és szórakoztató műsor is.
Az RGY mozgékonysága biztosíték a részvétel és a téma változatosságára.

A meseszövés és mesemondás erős tradíciója gyorsítja a tanulás folyamatát. A műsorban szereplő gyerekek általában többet tanulnak, és fontosnak tartják magát a részvételt. A Konvenció nem csak arra helyez hangsúlyt, hogy a gyerekek passzívan részesüljenek az információkban, hanem arra is, hogy maguk is részt vegyenek az információ alakításában. Ennek az elvnek a jótékony hatása többirányú, különösen azokra a gyerekekre hat, akik maguk is tevőlegesen részt vesznek az élményszerzésben. A szenegáli adatok azt bizonyítják, hogy a műsorban közreműködő gyerekek nagyobb valószínűséggel fogtak bele új dolgokba, vettek részt közösségi tevékenységekben. Általában jobban informáltak, magabiztosabbak és mozgékonyabbak. Mindez „a tevékeny tanulás” elvének létjogosultságát erősíti.
A rádióműsorokban való részvétel megváltoztathatja a viselkedést, a látásmódot, akár a családi értékrendet is befolyásolhatja. Az RGY-nek számtalan pozitív hatása volt a fiatal szenegáliakra és családjaikra. A hatások a műsor házigazdáinak családi szerkezetét és családi szerepeit érintették a leginkább. A gyerek iránti tisztelet és büszkeség érzése itt figyelhető meg legjobban. Nagyobb érdeklődést mutatnak a családtagok a gyerek dolgai iránt általában is, és jobban bíznak eredményeiben. A rádióműsor meghallgatása önmagában nem elegendő. Tevékeny részvételre van szükség ahhoz, hogy a gyerek „cselekvően tanuljon”. Azok a gyerekek, aki hallgatják az RGY-t megtudnak dolgokat, ahogy ezt maguk is elmondják, a jogaikról. Az RGY-t rendszeresen hallgató gyerekek között közel kétszer annyian (41%) gondolják azt, hogy a gyereknek joga van megszólalni felnőttek társaságában, mint akik úgy vélik, hogy nincs. Az utóbbi csoport kb. 50%-a úgy gondolja, hogy ez udvariatlanság, míg a rendszeres műsor-hallgatók között ez az arány csak 25%. Ez azt mutatja, hogy az RGY üzenete a gyerekekre erősen hat. A műsorba bevont gyerekek általában jobban informáltak, szókimondóbbak és aktívabbak. Nagyobb valószínűséggel válnak alkalmassá vezető szerep betöltésére, és vállalnak közösségi részvételt.

A „Gyerek vagyok, de jogaim is vannak!” című területi rádiós kampány
A „Gyerek vagyok, de jogaim is vannak!” című területi rádiós kampányt Burkina Faso-ban, Togoban és Guineában vezették be 1999-ben. A kampányt az idén Szenegálra és Malira is kiterjesztik. A „Gyerek vagyok, de jogaim is vannak!” műsornak sok új vonása van az afrikai rádiós gyerekműsorokkal összehasonlítva.

 • Az összesen 19 ötperces történetben hivatásos humoristák és gyerekek szerepelnek együtt. A PLAN úgy véli, hogy a gyerekek akkor tudják legjobban meghatározni saját fontos érdekeiket, ha értelmesen részt vesznek a folyamatban. Saját érdekeik védelmében ők a főszereplők.
 • A dialógusokban a gyerekek aktív szerepet kapnak, társadalmi változások tevőleges kezdeményezőivé válnak, ez az alaphelyzet. A műsorban megjelenő, gondokat elemző gyerekek, akik maguk keresnek a problémákra megoldásokat, hatást gyakorolhatnak akár a politikai döntéshozókra is, és rábírhatják őket arra, hogy újragondoljanak bizonyos dolgokat. Ezért a gyerekek képességeiről kialakult közgondolkodás megváltoztatása a figyelemfelhívás egyik legfontosabb eszköze.
 • A projekt bevezeti a „szórakozva tanulás” fogalmát. A PLAN úgy akar oktatni, hogy az szórakozást is jelentsen egyben. Ezért a történetek bővelkednek hang-effektusokban, zenében, felépítésük arra irányul, hogy magukkal ragadják hallgatóságukat.
 • Az adott ország hagyományaiban jelen lévő állatfigurák hordozzák a mondanivalót. Az a meggyőződésünk, hogy kellemes légkört kell kialakítanunk ahhoz, hogy felvethessünk olyan fontos kérdéseket, mint pl. az AIDS, a csonkítás, vagy a bántalmazott és kizsákmányolt gyerekek. Nem akarunk vádolni, vagy sértegetni, választási lehetőségeket akarunk megjeleníteni a hallgatók számára.
 • A történetek mind a szülők, mind a gyerekek számára hordoznak információt a Gyermekek Jogairól szóló Konvencióval kapcsolatban. Azt is reméljük, hogy a helyi hatóságok vezetői, mint pl. a faluközösségek főnökei, magukra ismernek a történetek főnökalakjaiban, és ugyanúgy támogatni és védelmezni fogják a gyermekek jogait, mint az eljátszott történetekben.

A kihívások

 • A PLAN provokálni, és nem prédikálni szeretne. A rádiókampány nem hibáztat senkit, hanem aktív szerep vállalására hívja fel mindazokat, akik a Gyermekek Jogairól szóló konvencióban érintettek. Például a csonkításról szóló történet a fiatal lányok és nők testi épségének veszélyeire hívja fel a figyelmet, anélkül, hogy a vallást, a hagyományt vagy a kulturális hatásokat hibáztatná.
 • A PLAN oldani is szeretné az emberek aggodalmait. A szülők (felnőttek) legnagyobb gondja az, hogy a gyerekek jogainak védelmével elveszíthetik fölöttük a hatalmat. A történetek nem csak elmagyarázzák a gyerekek jogait, hanem felhívják a figyelmet az ezzel kapcsolatos felelősségre is.
 • A PLAN épít a képzelőerőre. A gyerek jogaira csak akkor lehet hatékonyan felhívni a figyelmet, ha a módszer a képzelőerőre is hat. Fontos tehát a módszer és a stílus. A PLAN úgy véli, hogy a kommunikáció legjobb módja az, ha hatásos történeteket mond el. A gondosan tálalt elemző érvelés jól működik egy összeválogatott, szakértő hallgatóság körében, de a népesség többségére nagyobb hatást gyakorol egy érdekesen előadott történet, amely magával ragadja a hallgatókat, és amelynek alakjaival azonosulni lehet. A közgondolkodás tartós befolyásolására nagyobb sikerrel alkalmazható egy jó történet, mint a statisztikai adatok.

A történetekben érintett témák:


Egészségügy: hasmenés, malária, csonkítások, AIDS, higiénia
Környezet: ivóvíz, tiszta falvak, újraerdősítés, korszerű tüzeléstechnika
Oktatás mindenki számára (különösen a lányoknak): a társulás szabadsága, szólásjog
Nemi egyenlőség, pihenés és játék, tiltakozás a kényszerházasság ellen, a rokkant gyermekek integrációja.

Alaptanulmányok
A PLAN 1998-bankét alapkutatási tanulmányt készített, egyet Burkina Faso-ban, egyet pedig Togoban. Burkina Faso-ban a gyermekekkel kapcsolatos kutatás során a következők derültek ki:

 • A megkérdezettek több, mint 60%-ának nehézséget okoz a Gyermekek Jogai-nak (GYJ) meghatározása.
 • Sokan úgy gondolják, hogy a GYJ a gyerekeknek azt a kötelezettségét jelenti, hogy engedelmeskedjenek.
 • Noha a többség nem tudja, vagy helytelenül definiálja a GYJ-t, általában pozitív a hozzáállás ahhoz a koncepcióhoz, hogy a gyermekeket bizonyos jogok illetik meg.
 • A gyerekek a tanuláshoz való jogot tartották legfontosabbnak, ez után említették a jó ruházathoz és a jó egészséghez való jogot.

Mindent egybe vetve úgy találtuk, hogy a GYJ-t meglehetősen kevesen értik. Világosan és egyszerűen kell elmagyarázni, különösen a vidéki lányoknak. Az olyan jogok, mint a „szabadidőhöz való jog”, a „szólásjog”, a „társuláshoz való jog”, vagy „a rokkant gyermekek joga a társadalmi integrációra” teljességgel ismeretlenek.

Alakkutatási tanulmány a Burkina Faso-i szülők körtében

 • Közel 95% úgy véli, hogy a GYJ fontos, de nekünk kell támogatni, védeni és bevezetni.
 • A gyerekek legfőbb jogai között több, mint 50% felsorolja a tanuláshoz és a jó egészséghez való jogot.
 • Vannak jogok, amelyek teljesen ismeretlenek, ilyen a szexuális visszaélés és az erőszak elleni védekezéshez való jog, a gazdasági kizsákmányolás elleni védekezéshez való jog, a társulási és a szólásjog, a nemi egyenlőség (kevesebb, mint 10%). A szülők azt állítják, hogy tiszteletben tartják a GYJ-t, de vannak ellentmondások. Pl. 83% támogatna egy csonkítás elleni jogi szabályozást. Ugyanakkor a lányok megcsonkításának aránya lényegesen magasabb, mint 17%, (véleményünk szerint 60% fölött van).

Következtetések

A Gyermekek Jogairól szóló konvenció (GYJK) nem egy jogokat felsoroló lista, és hiba is lenne így kezelni. A GYJK sokkal inkább újfajta etikát jelent. Új megközelítése a gyerekeknek, új hozzáállás, látásmód, amelyben a gyermekek maguk szemlélhetik a világot és cselekedhetnek benne, képességeik teljes birtokában. A rádió, mint médium segítségével ez a felfogás terjeszthető. De önmagában ez nem elég. Csak a kezdeti lépést adja meg egy párbeszédhez, amelynek az eredményeként megszülethet a szélesebb látókörű megközelítés és a társadalmi változások iránti elkötelezettség. A mi feladatunk ebben az, hogy kapcsolatot teremtsünk az emberekkel. Ha az emberek, kormányok nem hajlanak igazán a változásra, nem lesz változás.

Sok a kérdés, és nehéz őket megválaszolni. Céljaink világosak-e a hallgatók számára? Érzik-e, hogy ez az ő ügyük? Minden stratégiát jól használunk-e ahhoz, hogy elérjük az optimális hatást? Ki illetve kik alkotják a hallgatóságot, kik a partnereink? A tudatosság fokozása kétségtelenül nemes cél, de vajon egy év elteltével eredményezett-e az információ elterjesztése valós gyakorlati hatást a gyerekek jogainak területén?

Az információ akkor hatékony, ha az emberek kérdeznek, érintettnek érzik magukat, és részt vállalnak a társadalmi változások előidézésében. Reméljük, hogy munkánk segíteni fog abban, hogy elkezdődjenek a párbeszédek a családi közösségekben, és remélhetőleg a jövőben valósággá válik az iskolákban, a klubokban, a helyi önkormányzatokban és az ifjúsági szervezetekben, valamint a kormányok ülésein és a médiában is.

A GYJ-t támogató minden szervezetnek kapcsolatokat kell keresnie, közös akciót kell kezdeményeznie más szervezetekkel, társulásokkal, nemzeti bizottságokkal, vagy bármely olyan helyi csoporttal, amelynek a GYJ tudatosítása a célja. Továbbra is folytatnunk kell a figyelem felhívást a helyi önkormányzatok és a minisztériumok körében. Néhány országban eddig nem sikerült meggyőzni a nyilvános rádióállomásokat arról, hogy a GYJK 17. § értelmében saját felelősségüknek tartsák a gyermekek jogainak támogatását. A fizetett műsorszórás és műsorkészítés nem valós közreműködés. Ha ezek az országok felismerik a valós együttműködés és saját felelősségük fontosságát, az nagy előrelépést fog jelenteni, és ezáltal elkezdődhetnek a belső, saját kezdeményezések, amelyek elvezetnek a társadalmi változásokhoz.

 

Mimi Brazeau [Új Pedagógiai Szemle 2002.]

 

 


 

Vissza

 

Beszélgetések az Új Kertben :: Poesis :: Emberhit :: Változó Világ Mozgalom

Nyitó oldal :: Olvasószolgálat :: Pályázatok :: Impresszum

Az oldal tartalma a Változó Világ Internetportál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 1988-2010

 

Site Meter