IMPRESSZUM

 

Felelős szerkesztő

JUHÁSZ DEZSŐ

 

Szerkesztőbizottság

FORGÁCS TAMÁS, GERSTNER KÁROLY, HOFFMANN ISTVÁN,

HONTI LÁSZLÓ, KISS JENŐ, SIPTÁR PÉTER, ZOLTÁN ANDRÁS

 

Nemzetközi tanácsadó testület

SUSAN GAL (USA), DANILO GHENO (I),

RIHO GRÜNTHAL (FIN), VALENTIN GUSEV (RU),

PÉNTEK JÁNOS (RO), MAREK STACHOWSKI (PL),

EBERHARD WINKLER (D)

 

Szerkesztők

FARKAS TAMÁS, SZENTGYÖRGYI RUDOLF

 

Technikai szerkesztő

SZABÓ PANNA

Webszerkesztő 

TERBE ERIKA

 

 

A szerkesztőség címe: Magyar Nyelvtudományi Társaság 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

Ímél: mny.szerk@gmail.com

 

Megvásárolható a Magyar Nyelvtudományi Társaságnál, előzetes időpont-egyeztetéssel a tarsasag@mnyt.hu ímélcímen.

Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. http://www.kultur-press.hu/
Tel.: +36-1-201-8891, ímél: batthyany@kultur-press.hu

A közgyűjtemények számára a folyóirat a KEF sajtótermék-ellátási (SELL) portálján hozzáférhető: https://sajtotermek.kef.gov.hu/Documents/Belfoldi_sajtotermekek.pdf.

 

Tördeli: Szabó Panna. Nyomdai kivitelezés: START Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda. Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató.

A honlap az 1998/3. füzetig visszamenőleg tartalmazza a korábbi számokat és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat.

Megjelenik: évente négyszer.

 

ISSN 0025–0228 (nyomtatott)                 HU ISSN 1588-1210 (online)

 

 

A Magyar Nyelv webváltozata nem egyszerűen a folyóirat számítógépes másolata, hanem egy olyan webhely, ahol az egyes számok mellett fontos adatokat, információkat olvashatnak a kutatók, az érdeklődők. A honlap az 1998/3. füzetig visszamenőleg tartalmazza a korábbi számokat és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat. Nyitó oldalunkon utalunk a Magyar Nyelvtudományi Társaság honlapjára. 2000-től idegen nyelvű részekkel bővült a folyóirat: a tartalomjegyzéket és a nagyobb tanulmányokról készült összefoglalókat angolul is olvashatják.

Az egyes webszámok a nyomtatott kiadvány alapján készülnek, de használatukhoz figyelembe kell venni, hogy az interneten minden megjelenítés változhat. A böngészőprogramok szövegkezelése eltérő lehet, ez különösen az ékezetes betűkre vonatkozik. A korábbi számoknál az olyan szövegrészeket, amik speciális betűkaraktereket tartalmaznak – nyelvtörténeti, nyelvjárási, uralisztikai, cirill, ill. görög betűs stb. – kiemeltük az eredeti szövegből, és képfájlként kerültek be a dokumentumba. Az olvasót ez annyiban érinti, hogy az adott részlet esetleg a többitől eltérő betűnagyságban, más paraméterekkel jelenik meg. Ez természetesen ugyanúgy nagyítható vagy kisebbíthető, mint bármelyik más kép, de nem kezelhető szövegként.

Várunk minden véleményt, javaslatot, építő kritikát, ami a Magyar Nyelv elektronikus megjelenési formáját jól használhatóvá teszi, és eleven szakmai fórummá válását segíti.

nyitólap