IMPRESSZUM

 

Felelős szerkesztő

JUHÁSZ DEZSŐ

 

Szerkesztőbizottság

HOFFMANN ISTVÁN, HONTI LÁSZLÓ, KIEFER FERENC,

KISS JENŐ, NYOMÁRKAY ISTVÁN, PUSZTAI FERENC,

SIPTÁR PÉTER, SZATHMÁRI ISTVÁN

 

Nemzetközi tanácsadó testület

SUSAN GAL (USA), DANILO GHENO (I),

RIHO GRÜNTHAL (FIN), VALENTIN GUSEV (RU),

JÁNOS PÉNTEK (RO), MAREK STACHOWSKI (PL),

EBERHARD WINKLER (D)

 

Szerkesztők

FARKAS TAMÁS, SZENTGYÖRGYI RUDOLF

 

Webszerkesztő 

TERBE ERIKA

 

 

A szerkesztőség címe: Magyar Nyelvtudományi Társaság 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

Ímél: mny.szerk@gmail.com

 

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008 Budapest, Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, ímélben: hirlapelofizetes@posta.hu

További információ: +36-80-444-444.

 

Megvásárolható a Kis Magiszter Könyvesbolt (1053 Budapest, Magyar utca 40., tel.: 327-7796), Írók Boltja (1061 Budapest Andrássy út 45., tel.: 322-1645, 342-4311, 342-4336), Osiris Könyvesház (1053 Budapest Veres P. u. 4–6., tel.: 266-6560) könyvesboltokban.

Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Tel./fax: +36-1-201-8891

Ímél: batthyany@kultur-press.hu

 

 

 

A nyomtatott változatot tördelte Szabó Panna. Készült a START Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda üzemében. Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató.

Megjelenik: évente négyszer.

 

 

ISSN 0025–0228 (nyomtatott)                 HU ISSN 1588-1210 (online)

 

 

A Magyar Nyelv című nyelvészeti folyóirat a Soros Alapítvány pályázatán nyert lehetőséget az internetes megjelenésre. A Magyar Nyelv webváltozata nem egyszerűen a folyóirat számítógépes másolata, hanem egy olyan webhely lesz, ahol az egyes számok mellett fontos adatokat, információkat olvashatnak a kutatók, az érdeklődők. Természetesen az internet nem helyettesítheti a könyvtári kutatást, az aprólékos filológiai munkát, de meggyorsíthatja, segítheti azt.

A honlap az 1998/3. füzetig visszamenőleg tartalmazza a korábbi számokat és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat. Nyitó oldalunkon utalunk a Magyar Nyelvtudományi Társaság honlapjára. 2000-től idegen nyelvű részekkel bővült a folyóirat: a tartalomjegyzéket és a nagyobb tanulmányokról készült összefoglalókat angolul is olvashatják. – Terveink közt szerepel, hogy a régi szerkesztőkről kialakítunk egy kislexikont.

Az egyes webszámok a nyomtatott kiadvány alapján készülnek, de használatukhoz egy fontos tényt figyelembe kell venni: az interneten minden megjelenítés változhat. A böngészőprogramok szövegkezelése eltérő lehet, ez különösen az ékezetes betűkre vonatkozik. A korábbi számoknál az olyan szövegrészeket, amik speciális betűkaraktereket tartalmaznak – nyelvtörténeti, nyelvjárási, uralisztikai, cirill, ill. görög betűs stb. – eleve kiemeltük az eredeti szövegből, és mint képfájl, ún. „mini gif” kerültek be a dokumentumba. Az olvasót ez annyiban érinti, hogy az adott részlet esetleg a többitől eltérő betűnagyságban, más margóval jelenik meg. Ez természetesen ugyanúgy nagyítható vagy kisebbíthető, mint bármelyik más kép, de nem kezelhető szövegként.

Várunk minden véleményt, javaslatot, építő kritikát, ami a Magyar Nyelv elektronikus megjelenési formáját jól használhatóvá teszi, és egyben eleven szakmai fórummá válását segíti.

nyitólap