ELŐFIZETÉS

 

 

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008 Budapest, Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, ímélben: hirlapelofizetes@posta.hu. További információ: +36-80-444-444.

Megvásárolható a Magyar Nyelvtudományi Társaságnál, előzetes időpont-egyeztetéssel a tarsasag@mnyt.hu ímélcímen.

Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. http://www.kultur-press.hu/
Tel.: +36-1-201-8891, ímél: batthyany@kultur-press.hu

A közgyűjtemények számára a folyóirat a KEF sajtótermék-ellátási (SELL) portálján hozzáférhető: https://sajtotermek.kef.gov.hu/Documents/Belfoldi_sajtotermekek.pdf.

 

nyitólap