Tartalom


XCV. ÉVF.               1999. MÁRCIUS               1. SZÁM


 

Sebestyén Árpád: Egy nyelvészeti tartozásunk — tudománytörténeti háttérrel 1

Kiss Lajos: Az Árpád-kori Magyarország Liptó megyétől Pilis megyéig 9

Benkő Loránd: Barangolások egy ómagyar tulajdonnév körül 25

Rédei Károly: Isten szavunk eredete 40

Fehértói Katalin: Az ómagyar (Árpád-kori) -ta/-te denominális nomenképző eredetéről 45

 

Zoltán András: „Lappangó” szláv eredetű szavaink: szid, szégyen 54

· Kisebb közlemények. Horváth László: Levente: átcsapás vagy kiegyenlítődés? 60 — Mózes Huba: A Laskai Sorok verstani vizsgálatához 63

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kis Domokos Dániel: Jégár 65 — Mizser Lajos: Szerencs. Miklósi. 69 — Zsiros Katalin: A fandzsásodik jelentése a szentesi népnyelvben 70

· Élő nyelv. Vörös Ferenc: Két szlovákiai település mai névadási szokásainak összevetése 71

· Szemle. Klima László: Honfoglalás és nyelvészet 83 — Juhász Dezső: Három ómagyar helynévfeldolgozásról 91Sebestyén Árpád: Szathmári István, Bárczi Géza 96 — H. Bottyánfy Éva: Mátai Mária, Első magyar nyelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok (1433) 100 — Balázs Géza: Két új debreceni nyelvészeti sorozatról 103

· Különfélék. Wurm István: A csendes-óceáni világ nyelvei és nyelvészeti tüneményei 106 — Zsilinszky Éva: Egy új sorozat margójára 110 — Kiss Jenő: Megalakult a német dialektológia nemzetközi társasága 112

· Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 94. közgyűlése 113 — Éder Zoltán: Bánhidi Zoltán köszöntése 80. születésnapján 118 — Haader Lea: S. Hámori Antónia köszöntése 70. születésnapján 120 — Nyomárkay István: Péter Mihály hetvenéves 123 — Kiss Jenő: Wolfgang Schlachter halálára 124

· Levélszekrény. Éder Zoltán írja — Földi Éva írja — Juhász Dezső írja Kontra Miklós írja 126

  nyitólap

Levélszekrény. Péter László írja. 0