Tartalom


XCIV. ÉVF.               1998. DECEMBER               4. SZÁM


 

Hegedűs József: Rendhagyó magyar nyelvhasonlítás-történet 385

 

†Hadrovics László: Hátrahagyott szófejtések 398

 

Ladányi Mária: Jelentésváltozás és grammatikalizáció — kognitív és szerves nyelvészeti keretben 407

 

Sárik Pál: A határozói igenevek néhány problémája 423

 

Bibok Károly: A hív és a küld igék konceptuális szemantikai vizsgálata 436

 

Pete István: Vannak-e felszólító performatív megnyilatkozások? 446

 

Szikszainé Nagy Irma: A szövegpragmatikai adekvátságot biztosító eszközök összefonódása egy reklámszövegben 453

· Kisebb közlemények. Sarbak Gábor: Újabb pálos nyelvemlék Göttweigben 462 — Benkő Loránd: Anonymus gesztájának egy különös helyéről 466 — A. Jászó Anna: Megjegyzések az „igenevek”-hez 469 — Vértes Edit: „Szám­mérték”? 474

· Szó- és szólásmagyarázatok. Csilléry Klára—Király Péter: Adalék Révkomárom nevének történetéhez 479 — Futaky István: Kelevéz 481 — Kávássy Sándor: Kávás 482 — Mizser Lajos: Nyirkos 483

· Élő nyelv. Balogh Lajos: A magyar nyelvjárások atlaszának kiadásra nem kerülő térképei 484

· Szemle. Haader Lea: Keszler Borbála, A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig 488 — Sándor Anna: Lanstyák István—Szabómihály Gizella, Anyanyelvhasználat — kisebbségben 491 — Szilágyi Miklós: Rácz János, A magyar nyelv halnevei 494 — Zántó Edina: Kálnási Árpád, Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük 501

· Különfélék. Földes Csaba—Uzonyi Pál: Magyar–német és német–magyar nagyszótárak: helyzetkép és tervek 503

  nyitólap

Levélszekrény. Péter László írja. 0