Tartalom


XCIV. ÉVF.               1998. SZEPTEMBER               3. SZÁM


Kiss Jenő: Helyes és helytelen 257

 

†Hadrovics László: Hátrahagyott szófejtések 270

 

Gósy Mária: Hangtörténeti változások feltételezett okairól 276

 

Hegedűs József: Rendhagyó magyar nyelvhasonlítás-történet 284

 

Éder Zoltán: Verseghy nyelvi rendszere és a kortársi grammatikák 293

 

Forgács Tamás: Néhány megjegyzés a magyar igenemek kérdéséhez 302

 

Balázsi József Attila: A szó elszáll, az írás megmarad...  313

· Kisebb közlemények. Németh T. Enikő: A hát, így, tehát, mert kötőszók pragmatikai funkciójának vizsgálata 325 — Gecső Tamás: „Maximalizáld a szótagkezdetet?” 331 — Székely Gábor: Az abszolút szuperlatívusz felszíni szerkezetéről 334                     

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: ÿſtennek teſte ÿdeſegh 338 — Kicsi Sándor András: Mosoly 341 — Mizser Lajos: Szoták 342

· Nyelvművelés. Horváth László: Illeszkedési vizsgálat szembesítéssel 343

· Élő nyelv. Sándor Anna: Alsótagozatosok anyanyelvhasználata kisebbségi helyzetben 351

· Szemle. Graf Rezső: Az élő nyelvnek írásban való megjelenítéséről 356 — Gósy Mária: Büky Béla, A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban 360 — S. Hámori Antónia: Forgács Tamás, A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései 362 — Wacha Balázs: Két eszperantó kiadványról 365

· Különfélék. Szathmári István: Stilisztika, magyar stilisztika anno 1997. 369 — Elekfi László: Nagyszótári tervek és lehetőségek 374

· Társasági ügyek. Elekfi László:  Büky Béla 378

· Nyelvtörténeti adatok. Terbe Erika: A Batthyány család jogi irataiból 380

· Levélszekrény. Vértes Edit írja. – Dömötör Ákos írja 383

 

  nyitólap

Levélszekrény. Péter László írja. 0