Tartalom


116. ÉVF.               2020. TÉL             4. SZÁM


Hoffmann István: Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában 385

Honti László: Látlak, nézlek – minek nevezzelek? 402

Horváth László: A Toldi tőkészletének eredetéről 417

Kugler Nóra: Szükséges-e mérni a modális erőt, és ha igen, hogyan? 429

Vargha Fruzsina Sára: Magánhangzó-minőségek meghatározása nyelvatlaszadatok alapján 442

Kisebb közlemények. Forgács Tamás: Alaki hasonlóságon alapuló komponenscserék frazeológiai egységekben. 462 – M. Nagy Ilona – N. Horváth Margit: Hugo a Sancto Caro bibliakommentárjának részlete a Domonkos-kódexben 466

Szó- és szólásmagyarázatok. Gazdag Vilmos: Egy szovjetizmus története: kolhoz és származékai 473

Szemle. Pusztay János: Nyelvrokonságunk enciklopédiája. 480 – Constantinovits Milán András: Új folyóirat indult, a Magyaróra. 486 – Bauko János: Tévút az ukrán nyelvpolitikában 489

Társasági ügyek. Zoltán András: Búcsú Nyomárkay Istvántól (1937–2020). 491 – Zelliger Erzsébet: Búcsú D. Mátai Máriától (1945–2020). 494 – Bárányné Komári Erzsébet – Gazdag Vilmos: Búcsú Kótyuk Istvántól (1934–2020). 495 – Kiss Jenő: Pusztai Ferenc 80 éves 498

Nyelvtörténeti adatok. Pelczéder Katalin: Koppány birtok 11. századi helynevei. 2. rész 500

Levélszekrény. Pesti János írja. 508

Számunk szerzői 511