Tartalom


116.  ÉVF.               2020. ŐSZ              3. SZÁM


 

Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Nyelvpolitika: harc a hatalomért (az ukrán államnyelvi törvény apropóján) 257

Zoltán András: A magyar keresztény terminológia bizánci rítusú szláv eleme 275

Slíz Mariann: Szent György és Szent Demeter kultuszának hatása a magyar személynévadásra 286

Lantay Gyula: Analógia a jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő, idegen eredetű főnevek tárgyesetében 299

Kisebb közlemények. Forgács Tamás: Késsás vagy Kéffás? Öröklődő szövegromlás legrégibb csízióinkban 309

Szó- és szólásmagyarázatok. Németh Dániel: Kézai Simon (Simon de Keza) nevének eredetéhez 316  – Kiss Margit: Egy nyelvújítási szó rejtőzködő élete: a burkony 329

Élőnyelv. Parapatics Andrea: Balaton vidéki fiatalok tájszókészletéről egy kérdőíves vizsgálat tükrében  337

Tudománytörténet. Korompay Klára: 125 éve született Bárczi Géza. 351

Szemle. Somogyi Zoltán: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea szerk., Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen.362   – Furkó Péter: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd szerk., Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. 366 – Constantinovits Milán András: Bóna Judit – Horváth Viktória szerk., Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után  370

Társasági ügyek. Kiss Gábor: Eőry Vilma 70 éves  372

Nyelvtörténeti adatok. Pelczéder Katalin: Koppány birtok 11. századi helynevei. 1. rész 375

Levélszekrény. Dudics Lakatos Katalin írja.   382

Számunk szerzői. 383