Tartalom


115. ÉVF.               2019. TÉL             4. SZÁM


 

Honti László: Ősi esetragok „rejtőzködő” ugor képviseletei 385

M. Korchmáros Valéria: A nyelvtani nem hiányának következményei a magyar nyelvben. 1. rész  408

Laczházi Aranka: Magyar eredetű szavak a litván nyelvben. 1. rész 422

Senga Toru: Néhány megjegyzés a Sabartoi asphaloi szintagma kérdéséhez. 1. Sabartoi és Asphaloi  436

Kisebb közlemények. Büky László: fürge mécsek zenekara cirreg ? Egy Weöres-szókép nyomában  456

Szó- és szólásmagyarázatok. Gazdag Vilmos: Szesztra – egy kiveszett szláv jövevényszó regionális újrakölcsönzéséről. 460 – Kicsi Sándor András: Szent György-béka. 467 – Pesti János: Csiribiri   470

Élőnyelv. M. Pintér Tibor: Magyar nyelv a határon. A Termini magyar–magyar szótár. 2. rész 473

Szemle. Imrényi András: Kertész András – Moravcsik Edit – Rákosi Csilla szerk., Current Approaches to Syntax. A Comparative Handbook. 479 – Kocsis Zsuzsanna: Kuna Ágnes, Nyelv, meggyőzés, gyógyítás. A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16–17. századi orvosi receptben. 485 – Gy. Bazsika Enikő, Három dunántúli tájszótárról. 489 – Borbély László: Írói szótár Katona József Bánk bán című művéhez 495

Társasági ügyek. Kiss Jenő: Százharminc éves a Magyar Néprajzi Társaság. Néprajz és nyelvtudomány. 497 – Gerstner Károly: Elekfi László (1920–2018). 500 – Slíz Mariann: B. Gergely Piroska (1932–2019) 503

Nyelvtörténeti adatok. Gréczi-Zsoldos Enikő: Gróf Széchy Mária, a „murányi Vénusz” záloglevele  505

Levélszekrény. Pesti János írja  510

Számunk szerzői 511