Tartalom


115.  ÉVF.               2019. ŐSZ              3. SZÁM


 

Róna-Tas András: Új csuvas hangtörténet 257

HorváthLászló: A szláv nazális magánhangzót képviselő jövevényszavak átvételének idejéről és egy számítási próbáról     271

Fábián Zsuzsanna: A Fregoli családnévből származó szavak a magyar nyelvben 283

Farkas Imola-Ágnes – Kardos Éva: A végpontosság mint szituációs aspektuális jegy jelölése a magyar nyelvben. 2. rész 298

Szabó Martina Katalin: Az értékváltás jelensége a magyar nyelvben. A negatív emotív elemek egy sajátos használatáról 309

Kisebb közlemények. Kicsi Sándor András: Melléknévség   324

Szó- és szólásmagyarázatok. Forgács Tamás: Anda Pál hadába való szólásunk eredetéhez 327

Élőnyelv. M. PintérTibor: Magyar nyelv a határon. A Termini magyar–magyar szótár. 1. rész 333

Tudománytörténet. Hegedűs Rita: Tradíció és modernség az Ungarische Jahrbücher nyelvészeti írásaiban. 2. A funkcionális szemlélet kibontakozása a berlini műhelyben    347

Szemle. M. Nagy Ilona: Három körösztyén leány. Az első magyar nyelvű dráma. Közreadja Dömötör Adrienne 357 – Terbe Erika: Két missziliskiadásról 362

Különfélék. Kiss Jenő: Kesztyüs Tibor (1933–2019) 369

Társasági ügyek. Kemény Gábor: Kabán Annamária (1953–2019). 370 – NémethT. Enikő: Andor József 70 éves. 371 – Surányi Balázs: É. Kiss Katalin 70 éves  374

Nyelvtörténeti adatok. Kocsis Zsuzsanna: Perneszy András levelei a 16. századból  378

Számunk szerzői 384