Tartalom


115.  ÉVF.               2019. NYÁR              2. SZÁM


Svindt Veronika – Tátrai Szilárd: Mitől jó az irónia? A humorérzék szerepe az irónia létrehozásában és megértésében 129

Nemesi Attila László: Az irónia lényegi jegyének keresése az elméleti pragmatikában 145

Babarczy Anna – Szücs Márta: Az irónia és a hazugság kommunikatív komponenseinek felismerése 5–10 éves korban 164

Farkas Imola-Ágnes – Kardos Éva: A végpontosság mint szituációs aspektuális jegy jelölése a magyar nyelvben. 1. rész 176

Senga Toru: Beszermény és besermen. A mohamedánok magyar és szláv elnevezései a mongol hódítás évszázadában. 3. rész 186

Kisebb közlemények. Baksa Péter: „A Dunának szőke habján”.200   – Péter Mihály: Az indulatszók a nyelvi rendszer dinamikájában 202

Szó- és szólásmagyarázatok. Horváth László: A bagoly eredetmagyarázatához. 205 – Németh Dániel: Újra a bagoly-ról. 212 – Kicsi Sándor András: Madárnévből származó lőfegyvernevek 219

Szemle. Pátrovics Péter: Kai Witzlack-Makarevich Hrsg., Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag.221 – Ludányi Brigitta: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla szerk., Nyelvelmélet és dialektológia 4: A Károli-biblia nyelve. 227 – Balázs Géza: Domokos Mariann – Gulyás Judit szerk., Az Arany család mesegyűjteménye. 233 – Hujber Szabolcs: Nyelvészeti kisszótárak 237

Társasági ügyek. Toldi Éva: Ágoston Mihály 90 éves. 242 – Ladányi Mária: Péter Mihály 90 éves. 344 – Zimányi Árpád: Fekete Péter 90 éves. – Csepregi Márta: Janurik Tamás 80 éves. 251 – Horváth Katalin: Wacha Balázs 70 éves 254

Számunk szerzői 256