Tartalom


115.  ÉVF.               2019. TAVASZ              1. SZÁM


Bárdosi Vilmos: Gondolatok a lexikográfiáról 1

Sólyom Réka: Mai magyar neologizmusok a nyelvi változás folyamatában: elemzési lehetőségek  21

Szili Katalin: Tudtak-e a magyar királyok magyarul? Adalékok a magyar nyelv státuszának kérdéséhez a királyi udvarokban 36

Senga Toru: Beszermény és besermen. A mohamedánok magyar és szláv elnevezései a mongol hódítás évszázadában. 2. rész  47

Kisebb közlemények. Kicsi Sándor András: A borz a népnyelvben és a néprajzban. 61 – Németh Dániel: Egy esztergomi passionale magyar nyelvu töredékei  64

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Töröklő. 74 – Peter Sherwood: Adalékok a Nyelvében él a nemzet szállóige kialakulásához  78

Szemle. Kiss Jenő: Megjelent a moldvai régió magyar nyelvi nagyszótára. 87 – M. Nagy Ilona: Két könyv az Apor-kódexről. 92 – N. Fodor János: Az ómagyar személynévtörténet két újabb szintéziséről. 101 – Bárth M. János: Vörös Ferenc két családnévatlaszáról. 109 – C. Vladár Zsuzsa: Bölcskei Andrea – Farkas Tamás – Slíz Mariann szerk., Magyar és nemzetközi névtani terminológia. Hungarian and International Onomastic Terminology 112

Különfélék. Pozsony Ferenc: Kallós Zoltán (1926–2018)  117

Társasági ügyek. Farkas Tamás: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 114. közgyűlése. 119 – Balázs Géza: Aki a harangokért szólt. Bőzsöny Ferenc (1931– 2018) emlékezete. 124 – Nyomárkay István: Magay Tamás 90 éves 126

Számunk szerzői  128