Tartalom


114. ÉVF.               2018. TÉL             4. SZÁM


 

Németh Miklós: A magyar nyelvtörténet kézikönyve 385

Póczos Rita: Szent István kori szórványok névtani vizsgálata. Korai helyneveink és a névkontinuitás 392

Varga Mónika: „Egyik sem jár az ördögséggel, édes jó Uraim” – Boszorkány-kihallgatások kommunikációs kontextusáról 411

Havasi Zsuzsanna: Olvasói elvárások és nyelvi adatok ütközése történeti szövegek elemzésekor. Felvetések Grice maximáinak alkalmazásához – diakrón szempontból 428

Senga Toru: Beszermény és besermen. A mohamedánok magyar és szláv elnevezései a mongol hódítás évszázadában. 1. rész 447

Kisebb közlemények. Horváth László: Egy nyelvjárástörténeti elemzés margójára  460

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Varancsica. Egy Weöres Sándor-i hapax legomenon lehetséges háttere. 463 – Kara György: Emészt és enyészik 467

Tudománytörténet. Terbe Erika: Fejezetek a 19. századi nyelvemlékkiadás történetéből. Döbrentei Gábor és a Régi Magyar Nyelvemlékek. 471 – Szabó Panna: Anévföldrajzi kutatások magyar eredményeiből 482

Szemle. Tolcsvai Nagy Gábor: Thass-Thienemann Tivadar, A nyelv interpretációja: I. A nyelv szimbolikus jelentése. 491 – Imreh Réka: Ditrói Eszter, Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben. 494 – Németh Dániel: Slíz Mariann, Személynévvizsgálatok a középkori Magyarországról 499

Különfélék. Nyiri Péter: Tízéves A Magyar Nyelv Múzeuma  503

Számunk szerzői  512