Tartalom


114. ÉVF.               2018. NYÁR              2. SZÁM


 

Hoffmann István: Könyv a magyar nyelv jelenéről és jövőjéről 129

Bódi Zoltán, Eőry Vilma, Katona József Álmos, Strausz Péter, Tóth Attila, H. Tóth Tibor: A Magyar Nyelvstratégiai Intézet reflexiói A magyar nyelv jelene és jövője című kötetről 135

Baranyiné Kóczy Judit: Kulturális metaforák és sémák a magyar népdalok folyó-reprezentációiban. 1. rész 156

Reszegi Katalin: Helynevek – térszemlélet – mentális térkép. A nyelv, a helynevek és a tér összefüggései 169

Varga Mónika: Boszorkányperek lejegyzési és kommunikációs stratégiái – Módszer, párhuzam, problémák 185

Kisebb közlemények. Kiss Jenő: Ősmagyar kori latin és (elő)újlatin jövevényszavak a magyar nyelvben? 201 – Kicsi Sándor András: Keresztnévből származó madárnevek és a rejtett hangutánzás. 208 – P. Kocsis Réka: „Tekintsétek az égi mennyei repöső madarakat…”. A menny és ég szavak ómagyar bibliafordításainkban 215

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Pöse 223

Szemle. Kiss Jenő: Honti László, A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól. 225 – Forgács Tamás: Balázsi József Attila, Hasonlatszótár. A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai. 227 – Balogh Judit: C. Vladár Zsuzsa, A korai magyar grammatikák 236 – A. Jászó Anna: Chaim Perelman, A retorika birodalma. Retorika és érvelés. 238

Különfélék. Knipf Erzsébet – Müller Márta: LexikoNet 2017. Diatopikus német tájszótárműhelyek találkozója 245

Társasági ügyek. Gréczi-Zsoldos Enikő: Molnár Zoltán Miklós 70 éves. 248 – Gerstner Károly: Kemény Gábor 70 éves 250

Levélszekrény. A szerkesztőség írja 254

Számunk szerzői 255