Tartalom


113. ÉVF.               2017. TÉL             4. SZÁM


 

Kiss Jenő: A magyar nyelv és a reformáció 385

Tolcsvai Nagy Gábor: Poétikai modernség Arany balladáinak alkotott nyelvében 394

Domonkosi Ágnes: „Nem lett volna máskép belőle szép mese”. Népiesség, műfaj, stílus Arany János Rózsa és Ibolya című munkájában   406

Simon Gábor: „Hová lettél, hová levél”. Az idő nyelvi megformálása Arany János elégikus költészetében 420

Szíj Enikő: Arany János ismertsége a finnek körében 433

Horváth László: A Toldi szókészletének eredetéről  450

Kisebb közlemények. A. Molnár Ferenc: Arany János és a magyar református énekek 467

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Kerimbózsál 473

Élőnyelv. Haniczko Anna: Nyelvjárási jelenségek hatása általános iskolai tanulók írásgyakorlatára Tornalján  479

Szemle. Gyói Renáta: Hendrik J. Kockaert – Frieda Steurs eds., Handbook of Terminology. Volume 1. 485 – Simon Gábor: A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére. 489 – Hujber Szabolcs: Pécseli Király Imre, Bevezetés a retorikába két könyvben. 495 – Pesti János: Beszédművelésünk fél évszázadáról. Wacha Imre, A szöveg és hangzása. Cikkek, tanulmányok a beszédről  498

Különfélék. Kiss Jenő: Új szaknyelvi folyóirat: Magyar Jogi Nyelv. 501TóthValéria: A 26. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról  502

Társasági ügyek. A Szabó T. Attila-ösztöndíj kuratóriuma: A magyar nyelv és a tudományok. Szabó T. Attila-ösztöndíj. 505– N. Fodor János: Posgay Ildikó 70 éves 506

Levélszekrény. Büky László írja 510

Számunk szerzői. 511