Tartalom


113. ÉVF.               2017. ŐSZ             3. SZÁM


 

Kuna Ágnes – Simon Gábor: Műfaj, szövegtípus, szövegfajta. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban. (Bevezetés)  257

Tolcsvai Nagy Gábor: Prototípuselv és kategóriaszerkezet a szövegtipológiában 276

Tátrai Szilárd: Esti Kornél és a beégés. Megjegyzések a műfajiság pragmatikai vonatkozásaihoz  290

Andor József: Gondolatok a szövegtípus és a szövegműfaj fogalmáról és egymáshoz való viszonyáról. (Hozzászólás) 302

Hámori Ágnes: Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A „vicc” műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakcióban  311

Schirm Anita: A diskurzusjelölők és a szövegtípusok viszonyáról  330

Kisebb közlemények. E. Bártfai László – Kiss Gábor: Szóbeszéd, búbánat, csicseriborsó. A rokon értelmű főnevekből összetett szavak 342

Szó- és szólásmagyarázatok. Galac Ádám: Komor és komoly szavunk lehetséges szláv eredetéről. 350 – Németh Dániel: A bagoly és társai 350

Tudománytörténet. Kabán Annamária: Diszciplináris kölcsönhatások. Emlékezés a 90 éve született és 10 éve elhunyt Szabó Zoltánra 357

Szemle. Tátrai Szilárd: Bódog Alexa – Csatár Péter – Németh T. Enikő – Vecsey Zoltán szerk., Használat és hatás. Újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. 362 – Dudás Előd: Slovenski lingvistični atlas 2.1, 2.2. Kmetija. 366 – Szentgyörgyi Rudolf: Szőke Melinda, A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata  369

Különfélék. Csepregi Márta: In memoriam Vikár László 374

Társasági ügyek. Gugán Katalin: Bakró-Nagy Marianne 70 éves 377

Nyelvtörténeti adatok. Dömötör Adrienne – Varga Mónika: Jobbágylevelek a 16. századból 2.  379

Számunk szerzői 384